Kako vam norma ISO 37002 Whistleblowing Management Systems može pomoći u implementaciji sustava za prijavu nepravilnosti?

 

ISO 37002 potpuno je novi standard za upravljanje sustavom za prijavu nepravilnosti (Sustav upravljanja zviždačima) koji je objavljen u kolovozu 2021. godine. Ovaj standard nastoji adresirati i dati smjernice za učinkovitu internu prijavu nepravilnosti u organizacijama svih veličina. Iako mnoge zemlje i pojedine organizacije imaju vlastite standarde, ISO 37002 pruža jedinstven standard i daje smjernice za učinkovito funkcioniranje sustava za prijavu nepravilnosti zadovoljavajući sve zahtjeve EU Direktive (2019/1937) i Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (ZZPN).

Kome je norma namijenjena?

Temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2019., svi poslodavci koji zapošljavaju više od 50 zaposlenika trebali su uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti donesen je u skladu s Direktivom EU (2019/1937) Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju nepravilnosti  te regulira da prijavitelji prvo koriste unutarnje mehanizme prijavljivanja, kako bi se poslodavcu dala prilika da nepravilnosti sam otkloni, a tek potom vanjsko prijavljivanje ili razotkrivanje. EU Direktiva (2019/1937) stupa na snagu 17. 12. 2021. i odnosi se na sve poslodavce koji zapošljavaju više od 250 zaposlenika, a do 17. 12. 2023. godine odnosit će se i na poslodavce koji zapošljavaju od 50-249 zaposlenika.

Norma ISO 37002 prikladna je za organizacije svih veličina, od malih i srednjih poduzeća do multinacionalnih kompanija. Temeljena na načelima povjerenja, nepristranosti i zaštite, ISO 37002 pomaže organizacijama u poboljšanju postojećih politika i procedura te u usklađivanju s važećim zakonima ili Direktivom (ZZPN, Sarbanes-Oxley Act, EU Direktiva 2019/137).

ISO 37002 pruža smjernice organizacijama za uspostavu, provedbu, održavanje i poboljšanje sustava za prijavu nepravilnosti, sa sljedećim ishodima:

a) poticanje i olakšavanje prijavljivanja nepravilnosti;

b) podržavanje i zaštita zviždača i drugih zainteresiranih strana;

c) osiguravanje odgovarajućeg i pravodobnog rješavanja prijava nepravilnosti;

d) poboljšanje organizacijske kulture i upravljanja;

e) smanjenje rizika od nedozvoljenih radnji.

Koje su prednosti primjene norme ISO 37002?

Primjenom sustava za prijavu nepravilnosti temeljenog na ISO 37002, organizacije će moći:

  • Izgraditi učinkovit sustav za prijavu nepravilnosti;
  • Identificirati i otkloniti nepravilnosti u najranijoj fazi;
  • Osigurati poštivanja organizacijskih politika, postupaka i obveza;
  • Pokazati predanost vodstva prema sprječavanju i rješavanju nepravilnosti;
  • Poticati ljude da pravovremeno prijave nepravilnosti;
  • Provesti istragu;
  • Izgraditi speak-up kulturu;
  • Smanjiti i spriječiti štetno postupanje prema zviždačima i drugim uključenim osobama;
  • Poticati kulturu otvorenosti, transparentnosti, integriteta i odgovornosti.

Organizacije mogu samostalno usvojiti smjernice norme ISO 37002 ili ih ugraditi u druge sustave upravljanja, poput ISO 37301 Compliance Management Systems ili ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems, gdje su sustavi za priju nepravilnosti obavezan element učinkovito implementiranih sustava usklađenosti i/ili anti-korupcije.

Kako Vam CODUPO Compliance može pomoći?

CODUPO Compliance u svojoj ponudi ima edukacije Sustav za prijavu nepravilnosti prema ISO 37002 normi i Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ili Vam možemo pomoći u implementaciji norme kako bi Vaš sustav za prijavu nepravilnosti bio učinkovito postavljen prema ISO 37002.