Program usklađenosti – ISO 37301 Compliance Management Systems

 

ISO 37301 pruža smjernice implementaciju, razvoj, primjenu, procjenu, održavanje i poboljšanje učinkovitog i prilagodljivog sustava upravljanja usklađenošću unutar organizacije.

Koristi od implementacije sustava upravljanja usklađenošću (Compliance Management System – CMS) temeljenog na ISO 37301 standardu su višestruke:

  • omogućuje organizaciji da izbjegne ili ublaži rizike, troškove i potencijalne štete zbog neusklađenosti,
  • osigurava dugoročnu održivost,
  • doprinosi izgradnji povjerenja,
  • potiče dobru praksu upravljanja, due diligence-a i etički ispravnog poslovanja.

 

Uvođenje funkcije usklađenosti je složen proces koji uključuje analizu postojećeg stanja organizacije, povezivanje strateških i operativnih ciljeva i planova, procjenu rizika, regulatorno usklađivanje, izgradnju, provedbu, nadzor i kontrolu samog sustava.

CODUPO Compliance vam može pomoći da u organizaciji uspostavite procese potrebne za pridržavanje svih elemenata sustava usklađenosti, uspostavite kontrolu koja proaktivno sprječava neusklađenost i doprinosi stvaranju kulture integriteta, transparentnosti i otvorenosti.

ISO 37301standard može se primijeniti na organizacijama svih veličina i svih grana industrije.

Implementacija ISO 37301 Compliance Management System standarda doprinosi konkurentskoj prednosti vaše organizacije!

VIŠE O USLUZI IMPLENTACIJE POGLEDAJTE U BROŠURI.

Izvor: https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-37301

 

Sustainable Development Goals

Ovaj standard pridonosi sljedećim Ciljevima održivog razvoja – Sustainable Development Goals

 

Kontaktirajte nas