Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti/ EU Whistleblower Directive

 

Intenzivna jednodnevna edukacija

Cilj edukacije

U srpnju 2019. stupio je na snagu Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) ali kako bi u potpunosti bio usklađen sa zahtjevima EU Whistleblower Direktive u siječnju 2022. godine Vlada RH donosi novi izmijenjeni Zakon po kojem će svi poslodavci koji zapošljavaju više od 50 zaposlenika trebati uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti bit će donesen u skladu s Direktivom EU 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju nepravilnosti  te će regulirati da prijavitelji prvo koriste unutarnje mehanizme prijavljivanja, kako bi se poslodavcu dala prilika da nepravilnosti sam otkloni, a tek potom vanjsko prijavljivanje ili razotkrivanje.

U prosincu 2019. godine donesena je EU Whistleblower Direktiva u svrhu zaštite prijavitelja nepravilnosti (zviždača). Sve članice Europske Unije do 17. 12. 2021. godine trebaju je ugraditi u svoja nacionalna zakonodavstva.

Jeste li sustav za prijavu nepravilnosti u Vašoj tvrtki uskladili s EU Direktivom i Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti?

Kome je edukacija namijenjena?

Povjerljivim osobama za prijavu nepravilnosti, pravnicima, odvjetnicima, Compliance managerima, voditeljima funkcije usklađenosti, etičkim povjerenicima, voditeljima ljudskih resursa.

Sadržaj edukacije:

I. dio:

 • Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
 • Zahtjevi EU Direktive (2019/1937)
 • Zakonodavni okvir zaštite prijavitelja nepravilnosti
 • Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
 • Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti
 • Vrste prijava nepravilnosti u dosadašnjem postupanju pučkog pravobranitelja kao tijela nadležnog za vanjsko prijavljivanje
 • Izazovi u primjeni Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

II. dio:

 • Koje se nepravilnosti mogu prijaviti poslodavcu
 • Obveze poslodavaca u svrhu zaštite zviždača
 • Posebne tužbe za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
 • Privremene mjere u sudskom postupku
 • Prekršajna odgovornost poslodavca, prijavitelja i povjerljive osobe
 • Sloboda izražavanja i/ili zaštita zviždača u praksi Europskog suda za ljudska prava
 • Sloboda izražavanja i/ili zaštita zviždača u domaćoj sudskoj praksi

Predavačica: mr.sc. Iris Gović-Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Termin: 17. 02. 2022.

Mjesto: online

Cijena: 990,00 kn + PDV

ONLINE PRIJAVA

Možda Vas zanima i edukacija: Sustav za prijavu nepravilnosti – Whistleblowing management systems ISO 37002

KALENDAR EDUKACIJA

ISKUSTVA DOSADAŠNJIH POLAZNIKA:

„Jako mi je drago što sam odslušala ovo predavanje. Zaista je bilo zanimljivo i poučno.“

„Hvala na predavanju i korisnim informacijama.“

„Hvala bilo je zanimljivo i poučno.“

„Hvala na svim informacijama. Bilo je jako zanimljivo i poučno.“

„Ja se također zahvaljujem na predavanju, bilo je vrlo informativno i dobro prezentirano tako da eto još jedna pohvala predavaču 😊.“


Mr.sc. Iris Gović-Penić

Sutkinja je Županijskog suda u Zagrebu. Radila je u Ministarstvu pravosuđa na mjestu načelnice odjela u Pravosudnoj akademiji. Autorica je većeg broja stručnih i znanstvenih radova iz područja radnog, građanskog procesnog i ovršnog prava, te koautorica većeg broja knjiga te komentara Zakona o radu.

Kao predavač sudjelovala je na brojnim seminarima, okruglim stolovima i radionicama. Sudjelovala je u izvođenju nastave na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Redoviti je gost predavač na Visokoj poslovnoj školi RRIF. Sudjeluje također i kao autor obrazovnih materijala, te voditelj radionica u organizaciji Pravosudne akademije.

Članica je stručnog savjeta časopisa Radno pravo, Odvjetnik i Pravo i porezi. Sudjelovala je kao ekspert na nekoliko projekata koji se financiraju iz fondova EU. Koautorica je Priručnika o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu.

Autorica je knjige „DISKRIMINACIJA, UZNEMIRAVANJE I MOBING – radnopravni okvir i sudska praksa“, koja na sveobuhvatan način, a potkrijepljeno brojnom sudskom praksom, obrađuje temu uznemiravanja i mobinga na radnom mjestu.