Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

 

Intenzivna jednodnevna edukacija

Cilj edukacije

Na 10. sjednici Sabora RH održanoj 08. 04. 2022. donesen je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22).

Temeljem EU Whistleblower Directive EU 2019/1937 u svrhu zaštite prijavitelja nepravilnosti (zviždača), nacionalna zakonodavstva trebala su donijeti Zakon o zviždačima ili Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Iako je RH 2019. godine donijela Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti zbog potpune usklađenosti s EU Whistleblower Directive EU 2019/1937, 23. 04. 2022. stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Zakon o zviždačima). Prema novom Zakonu svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 50 zaposlenika dužni su uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, s time da je poslodavac koji se bavi jednim od područja na koja se Zakon izričito odnosi, takav sustav dužan uspostaviti neovisno o broju zaposlenih.

Ova edukacija na vrlo sustavan i detaljan način pojašnjava korak po korak sve zahtjeve Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Zakon o zviždačima) kako bi ih polaznici mogli u potpunosti razumjeti i primijeniti u svojem poslovanju. Edukacija daje detaljan prikaz Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, kao i postupaka imenovanja povjerljivih osoba, donošenja internog pravilnika, zaštite prijavitelja nepravilnosti, čuvanja podataka, vođenja evidencija i poduzetih mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Edukacija obrađuje zakonski okvir i predstavlja temeljnu bazu za izgradnju učinkovitog sustava za unutarnju prijavu nepravilnosti.

Kome je edukacija namijenjena?

Povjerljivim osobama za prijavu nepravilnosti i njihovim zamjenicima, pravnicima, odvjetnicima, sucima, Compliance managerima, voditeljima funkcije usklađenosti, etičkim povjerenicima, voditeljima ljudskih resursa i svima onima koji su zaduženi za provedbu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Sadržaj edukacije:

 • Temeljne odredbe novog Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
 • Prava prijavitelja nepravilnosti, povjerljivih osoba, njihovih zamjenika i povezanih osoba
 • Postupak prijavljivanja nepravilnosti i postupanje po prijavi
 • Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
 • Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti
 • Obveze poslodavca
 • Imenovanje povjerljive osobe
 • Donošenje internog akta – pravilnika
 • Posebne tužbe za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
 • Zabrana stavljanja prijavitelja nepravilnosti u nepovoljan položaj
 • Dobra vjera prijavitelja nepravilnosti i zabrana zlouporabe prijavljivanja nepravilnosti
 • Prava prijavitelja nepravilnosti
 • Privremene mjere u sudskom postupku
 • Prekršajna odgovornost poslodavca, prijavitelja i povjerljive osobe
 • Primjer pravilnika

Termini:

28. 04. 2022.

13. 05. 2022.

Trajanje: 09:00 – 13:00 h

Mjesto: online

ONLINE PRIJAVA

Možda Vas zanima i edukacija: Sustav za prijavu nepravilnosti – Whistleblowing management systems ISO 37002

KALENDAR EDUKACIJA