Funkcija praćenja usklađenosti

 

Zašto biste trebali prisustvovati?

Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja Pravne osobe s pravnom regulativom i internim aktima, procjene rizika u funkcioniranju i poslovanju Pravne osobe, brigu o provođenju dobre poslovne prakse, te sprječavanje sukoba interesa i koruptivnih radnji. Edukacija se temelji na sustavu upravljanja usklađenosti prema ISO 37301 standardu.

Ova edukacija daje detaljan pregled funkcije za praćenje usklađenosti, objašnjava sve osnovne elemente i nužne korake koje je potrebno poduzeti da bi bila učinkovito uvedena u sustav, koristeći pritom najbolju praksu.

Program edukacije:

 • Funkcija praćenja usklađenosti – uloga i odgovornosti
 • Osnovni elementi programa usklađenosti
 • Interni akti, politike i procedure
 • Procjena i upravljanje rizicima
 • Komunikacija i edukacija
 • Praćenje, revizija i izvještavanje
 • Primjeri i vježbe iz područja praćenja usklađenosti 

Tko bi trebao prisustvovati?

 • Službenici za usklađenost / Voditelji funkcije usklađenosti
 • Pojedinci koji surađuju ili oni koji daju podršku funkciji usklađenosti (pravna služba, interni revizori, menadžeri za upravljanje rizikom, DPO, povjerljiva osoba za prijavu nepravilnosti, etički povjerenici, članovi Uprave i dr.)
 • Zaposlenici u odjelu usklađenosti u društvima

Ishodi učenja:

 • Razumjeti ulogu funkcije praćenja usklađenosti unutar Pravne osobe
 • Razviti i implementirati interne akte i politike za praćenje usklađenosti
 • Razumjeti odgovornost pojedinih odjela koji surađuju s funkcijom usklađenosti
 • Ocijeniti interne i eksterne faktore, identificirati, analizirati i procijeniti rizike
 • Razumjeti važnost praćenja i izvještavanja u funkciji usklađenosti

Predavač: dr.sc. Silvija Vig

Mjesto: online

Trajanje: od 9:00 – 13:00 h

Termin održavanja pogledajte u: KALENDAR EDUKACIJA


dr.sc. Silvija Vig

Svoju profesionalnu karijeru usmjerila je u područje usklađenosti, bihevioralne i poslovne etike te izgradnje organizacijske kulture. Dosadašnje radno iskustvo stjecala je više od dvadeset i pet godina na menadžerskim pozicijama u zemlji i regiji.

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu „Utjecaj poslovne etike na uspješnost poslovanja poduzeća“. Autor je brojnih znanstvenih radova, predavač na nekoliko visokoškolskih ustanova i autor knjige „Poslovna etika – Kako razviti autentično vodstvo i izgraditi kulturu zadovoljnih i angažiranih zaposlenika programima etike i usklađenosti?“ Posjeduje sljedeće certifikate:

CCEP-I – Certified Compliance & Ethics Professional – International
LPEC – Leading Professional in Ethics & Compliance
Certified ISO 19600 Compliance Management Systems
Certified ISO 37001 Anti-bribery Management Systems – Lead Implementer & Auditor
Certified ISO 31000 Lead Risk Manager
Certified CTT – Cultural Transformation Consultant
Certified Executive Coach, Certified NLP Master Practitioner & NLP Master Practitioner Coach

Članica je odbora Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije Međunarodne trgovačke komore – ICC Hrvatska
Pre-vetted expert of the Regional Anti-corruption Initiative – RAI