Funkcija praćenja usklađenosti/ Compliance officer

 

Zašto biste trebali prisustvovati?

Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja Pravne osobe s pravnom regulativom i internim aktima, procjene rizika u funkcioniranju i poslovanju Pravne osobe, brigu o provođenju dobre poslovne prakse, te sprječavanje sukoba interesa i koruptivnih radnji.

Ova edukacija daje detaljan pregled funkcije za praćenje usklađenosti, objašnjava sve osnovne elemente i nužne korake koje je potrebno poduzeti da bi bila učinkovito uvedena u sustav, koristeći pritom najbolju praksu.

Program edukacije:

 • Funkcija praćenja usklađenosti – uloga i odgovornosti
 • Osnovni elementi programa usklađenosti
 • Interni akti, politike i procedure
 • Procjena i upravljanje rizicima
 • Komunikacija i edukacija
 • Praćenje, revizija i izvještavanje
 • Primjeri i vježbe iz područja praćenja usklađenosti 

Tko bi trebao prisustvovati?

 • Službenici za usklađenost / Voditelji funkcije usklađenosti
 • Pojedinci koji surađuju ili oni koji daju podršku funkciji usklađenosti (pravna služba, interni revizori, menadžeri za upravljanje rizikom, DPO, povjerljiva osoba za prijavu nepravilnosti, etički povjerenici, članovi Uprave i dr.)
 • Zaposlenici u odjelu usklađenosti u društvima

Ishodi učenja:

 • Razumjeti ulogu funkcije praćenja usklađenosti unutar Pravne osobe
 • Razviti i implementirati interne akte i politike za praćenje usklađenosti
 • Razumjeti odgovornost pojedinih odjela koji surađuju s funkcijom usklađenosti
 • Ocijeniti interne i eksterne faktore, identificirati, analizirati i procijeniti rizike
 • Razumjeti važnost praćenja i izvještavanja u funkciji usklađenosti

Predavačica: Ljerka Kisić Nikolić, Head of Compliance

Mjesto: online

Datum:

14. 03. 2024. (9:00 – 13:00h)

Cijena: 225 Euro + PDV

ONLINE PRIJAVA

KALENDAR EDUKACIJA

Komentari polaznika:

Htjela bi Vam se zahvalit na ovoj edukaciji. Za mene je ona stvarno bila korisna. Zaista veliko hvala! Odlična edukacija!

Hvala vam na divnoj prezentaciji!

Izuzetno zanimljiva i korisna edukacija! Hvala Vam!


Ljerka Kisić Nikolić

Diplomirana pravnica, trenutno na završetku MBA studija financije i bankarstvo na kojem poseban naglasak stavlja na temu sigurnosti informacijskog sustava.

Voditeljica funkcije praćenja usklađenosti u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, od 2011. godine Povjerenik za etiku, od 2010. do 2020. osoba za vođenje postupaka po prijavama nepravilnosti. Iskustvo u vođenju postupaka po kršenjima Kodeksa ponašanja i postupcima zaštite dostojanstva.

Članica ICC Komisije za društvenu odgovornost i borbu protiv korupcije.

Uže područje specijalnosti su sve teme vezane za  kodeks ponašanja, upravljanje osobnim i institucionalnim sukobom interesa, zaštitu osobnih podataka i poslovne tajne te korporativno upravljanje.

Posebno interesantnim područjem smatra upravljanje reputacijskim rizikom.