CODUPO Edukacije i treninzi

U našem edukacijskom portfoliu imamo 27 programa (5 certifikacijskih) u kojima možete pronaći sve alate, znanja i vještine potrebne za učinkovito upravljanje funkcijom usklađenosti, implementaciju Programa etike i usklađenosti, izgradnju organizacijske kulture, integriteta, upravljanje rizicima i razvoj etičkih kompetencija.

Sve edukacije i radionice mogu se tailer-made prilagoditi vašim potrebama i in-house radionicama.

 

USKLAĐENOST

Certificirani menadžer za usklađenost
Funkcija praćenja usklađenosti
Standardi, pravila i procedure usklađenosti
Procjena i upravljanje rizicima usklađenosti
Uloga Uprave u funkciji usklađenosti
Antikorupcijski program
Izrada etičkog kodeksa
Napredne Compliance vještine
Izrada akcijskog plana i izvješća Antikorupcijskog programa u društvima u vlasništvu države i JLP(R)S
Nezakonita postupanja u radnom okruženju i povreda prava osobnosti – diskriminacija, uznemiravanje i mobbing
Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti/ zviždača
Sustav za prijavu nepravilnosti – Whistleblowing management systems ISO 37002
 
Upravljanje rizikom korupcije – ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems
Marketing Compliance – Kako izbjeći kršenje marketinške usklađenosti?

 

IZGRADNJA ETIČKIH KOMPETENCIJA