Blog

 

 • Usklađenost i ISO 37301 Compliance Management Systems
  Usklađenost ili Compliance predstavlja proces kojim organizacije potvrđuju da se pridržava zakona, pravila, smjernica i standarda na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 • Ima li poslovni subjekt etičku odgovornost?
  …poslovni subjekti (trgovačka društva), kao pravne osobe, imaju autonomnu zakonsku i etičku odgovornost prema trećima te imaju obvezu usklađivanja sa zakonima, pravilnicima i standardima propisanim na tržištima na kojima posluju.
 • SREĆA, WELL-BEING i ETIKA
  „Sreća pojedinca ne ovisi o novcu, moći ili bogatstvu, nego o tome koliko su mu novac, moć ili bogatstvo važni u životu, odnosno koliki su njegovi apetiti u životu, tj. čime je pojedinac zadovoljan.“
 • Pet razloga zbog kojih ljudi slijede loše vodstvo?
  „Sljedbenici koji se svjesno i namjerno priklanjaju lošim vođama i sami su loši ljudi.“ – Barbara Kellerman
 • Implementacija programa usklađenosti i etike u Republici Hrvatskoj
  Učinkovit program usklađenosti i etike ključna je komponenta unutarnje kontrole i procjene rizika koji štiti tvrtke od gubitka ugleda, materijalnih i financijskih instrumenata koji se mogu pojaviti kao posljedica neprilagođivanja pravnoj regulativi i organizacijskim kodeksima ponašanja.
 • Znači li legalno ujedno i etično? Znači li compliance ujedno i etično poslovanje?
  Zakoni predstavljaju standarde vrednovanja ljudskog ponašanja, ali su proizvod politike, odnosno vladajuće većine u pojedinoj državi, pa iako su legitimni, ne znači da moraju biti pravedni i pošteni prema svima.
 • 9 razloga za uvođenje programa etike i usklađenosti
  Program etike i usklađenosti predstavlja organizacijsku politiku koja promiče poštivanje zakona i etičko ponašanje na svim razinama poslovanja.
 • Kako provjeriti integritet kod kandidata za posao?
  „Netko je jednom rekao kada zapošljavate ljude u kompaniji, gledajte da imaju tri kvalitete: integritet, inteligenciju i energiju. Ako nemaju prvu kvalitetu, druge dvije će vas ubiti.”- Warren Buffet
 • 6 razloga da treba revidirati etički kodeks
  Etički kodeks čini okosnicu programa usklađenosti i etike, stoga ga je potrebno uskladiti s vrijednostima tvrtke, u cijelosti integrirati u organizacijsku kulturu i primjenjivati prilikom donošenja poslovnih odluka.
 • Je li društveno odgovorno poslovanje uvijek etično?
  “Pa postoji li uopće etika kod nas?” “Ja vam u tu etiku uopće ne vjerujem!” samo su neki od komentara koje sam često puta čula kod nas u poslovnom svijetu.