Upravljanje rizikom korupcije

 

Zašto biste trebali prisustvovati?

Podmićivanje je široko rasprostranjena pojava koja predstavlja ozbiljan društveni, moralni, ekonomski i politički problem. Bilo koji oblik podmićivanja narušava dobro upravljanje, ometa razvoj organizacije, smanjuje konkurentnost i ruši povjerenje u institucije i organizacije. Pojedine Vlade donijele se anti-korupcijske zakone, međutim, sam zakon nije dovoljan za rješavanje ovog složenog problema. Organizacije imaju odgovornost poduzeti potrebne korake ukoliko žele otkloniti problem korupcije i ostati konkurentne na svjetskom tržištu.

Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems) sastavni je dio sveobuhvatne politike usklađenosti (Compliance). Osmišljen je da pridonosi izgradnji kulture integriteta unutar organizacije i implementaciji odgovarajućih kontrola, koje povećavaju šansu za preveniranjem ili ranim otkrivanjem podmićivanja. ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems daje smjernice za uspostavljanje, provođenje, održavanje i poboljšanje sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja.

Sustav može biti neovisno implementiran ili integriran u sklopu Sustava upravljanja usklađenošću (ISO 37301 Compliance Management Systems).

Program edukacije:

 • Planiranje, implementacija i kontrola procese sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja 
 • Provođenje Due diligence-a
 • Uvođenje financijskih kontrola
 • Uvođenje ne financijskih kontrola
 • Pokloni, gostoprimstvo, donacije i slične pogodnosti
 • Sukob interesa

Kome je edukacija namijenjena?            

Compliance managerima, voditeljima funkcije usklađenosti, pravnicima, odvjetnicima, etičkim povjerenicima, osobama zaduženim za provedbu Antikorupcijskog programa zaposlenicima u odjelu usklađenosti, voditeljima i zaposlenicima u odjelima visokog rizika korupcije, internim revizorima, članovima Uprave i dr.

Ishodi učenja:

 • Izgraditi učinkovit sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja;
 • Identificirati, analizirati, procijeniti i tretirati rizik korupcije;
 • Osigurati financijske i nefinancijske kontrole
 • Identificirati i procijeniti rizik unutarnjeg i vanjskog sukoba interesa
 • Pokazati predanost vodstva prema suzbijanju podmićivanja;
 • Poticati kulturu otvorenosti, transparentnosti, integriteta i odgovornosti.

Predavač: dr.sc. Silvija Vig

Mjesto: online

Cijena: 225 Eura + PDV

ONLINE PRIJAVA

KALENDAR EDUKACIJA


dr.sc. Silvija Vig

Svoju profesionalnu karijeru usmjerila je u područje usklađenosti, bihevioralne i poslovne etike te izgradnje organizacijske kulture. Dosadašnje radno iskustvo stjecala je više od dvadeset i pet godina na menadžerskim pozicijama u zemlji i regiji. Posjeduje sljedeće certifikate:

 • CCEP-I – Certified Compliance & Ethics Professional – International
 • LPEC – Leading Professional in Ethics & Compliance
 • Certified ISO 37301 Compliance Management Systems – Lead Implementer
 • Certified ISO 37001 Anti-bribery Management Systems – Lead Implementer & Auditor
 • Certified ISO 31000 Lead Risk Manager
 • Certified CTT – Cultural Transformation Consultant
 • Certified Executive Coach, Certified NLP Master Practitioner & NLP Master Practitioner Coach

Autorica je knjige „Poslovna etika – Kako razviti autentično vodstvo i izgraditi kulturu zadovoljnih i angažiranih zaposlenika programima etike i usklađenosti?“, koja je obavezna literatura na više fakulteta u regiji.

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu „Utjecaj poslovne etike na uspješnost poslovanja poduzeća“. Autorica je brojnih znanstvenih radova i predavačica na nekoliko visokoškolskih ustanova.

Članica je odbora Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije Međunarodne trgovačke komore – ICC Hrvatska