Osnove etike i integriteta u funkciji usklađenosti

 

Zašto biste trebali prisustvovati?

Program objašnjava vještine koje su neophodne za uspješno obavljanje funkcije usklađenosti. Danas, u doba digitalizacije, iako funkcija usklađenosti sve više ovise o tehnologiji i softverskim rješenjima, stručnjaci za usklađenost i dalje su prvenstveno usmjereni na ljudsko ponašanje, a tehnološke mogućnosti mogu poslužiti samo kao pomoćno sredstvo u njihovom svakodnevnom radu. Zato su integritet i kritičko razmišljanje ključne vještine bez kojih se funkcija usklađenosti ne može zamisliti. Danas se od stručnjaka za usklađenost očekuje da je osoba od integriteta, sjajan komunikator, dobar slušač, influencer, coach, i da ima sposobnost kritičkog sagledavanja situacije i donošenja odluka. Kako to postići otkriva ova intenzivna dvodnevna radionica. Cilj je pomoći polaznicima u razumijevanju vlastite razine integriteta, otkrivanju vlastite ali i moralne svjesnosti drugih, kritičkom razmišljanju, reagiranju i donošenju etičkih odluka.

Tko bi trebao prisustvovati?

  • Službenici za usklađenost / Voditelji funkcije usklađenosti
  • Pojedinci koji surađuju ili oni koji daju podršku funkciji usklađenosti u organizaciji (pravna služba, interni revizori, menadžeri za upravljanje rizikom, DPO, povjerljiva osoba za prijavu nepravilnosti, članovi Uprave i dr.)
  • Zaposlenici u odjelu usklađenosti

Ishodi učenja

  • Potpuno razumjeti važnost integriteta i kritičkog mišljenja
  • Poboljšati etičko donošenje odluka i komunikaciju sa svojim timom i zaposlenicima
  • Osvijestiti vlastitu razini integriteta i prepoznati razinu integriteta svojih suradnika
  • Komunicirati organizacijske vrijednosti i shvatiti kako izgraditi compliance kulturu
  • Motivirati i inspirirati zaposlenike da rade ispravne stvari („do the right thing)
  • Koristiti učinkovite tehnike za implementaciju vrijednosti u svakodnevnom poslovanju

Predavač: dr.sc. Silvija Vig

Trajanje: Jednodnevna radionica (4 sata)

Mjesto: online

Kalendar edukacija