Compliance@Work – Uloga Uprave u funkciji usklađenosti i izgradnji integriteta

 

Zašto biste trebali prisustvovati?

Uprava ima ključnu ulogu u izgradnji i definiranju programa usklađenosti, korporativnog upravljanja i integriteta. Stoga je ova edukacija namijenjena upravo njima i daje osnovna znanja i smjernice koje članovi Uprave i Nadzornog odbora trebaju znati kada organizacija želi poslovati u skladu s visokim profesionalnim i etičkim standardima.

Posljednjih godina javnost je postala svjesnija etičkih pitanja, posebno uvođenjem sve značajnijih ESG kriterija. Da bi organizacije na odgovarajući način smanjile potencijalni reputacijski rizik koji je s time povezan, upravljačka tijela su primorana podignuti razinu savjesnog postupanja, povjerenja i kontrole. Na taj način organizacije grade učinkovitu compliance kulture s ciljem poštivanja sve zahtjevnijih regulatornih zahtjeva, standarda i dobrih praksi koje organizacije samoinicijativno odluče preuzeti. Kako bi se pravila primjereno i dosljedno provodila, trebaju ih podupirati pouzdani mehanizmi i postupci praćenja i kontrole usklađenosti.

Edukacija ima za cilj upoznati polaznike sa sustavom upravljanja usklađenošću, etičkim načelima i pravilima te dati osnove razumijevanja integriteta, savjesnog postupanja i visokih profesionalnih i etičkih standarda u poslovanju. Edukacija objašnjava kako vrijednosni sustavi mogu pomoći u donošenju najboljih odluka čak i kada smo suočeni s poteškoćama ili smo pod određenim pritiskom.

Bilo koji oblik neprimjerenog ponašanja može narušiti dobro upravljanje, ometati razvoj organizacije te narušiti povjerenje i ugled. Stoga je osim donošenja internih standarda, pravilnika ili etičkih kodeksa koji reguliraju takva ponašanja, potrebno razjasniti procese kritičkog razmišljanja i odlučivanja kako bi razumjeli čimbenike koji utječu na donošenje odluka ali i kako bi na vrijeme otkrili potencijalne uzroke koji dovode do neetičkog ponašanja.

Tko bi trebao prisustvovati?

 • Članovi Uprave, vodstvo i viši menadžment
 • Članovi nadzornog odbora
 • Službenici za usklađenost / Voditelji funkcije usklađenosti
 • Voditelji ljudskih potencijala

Ishodi učenja

 • Razumjeti sve elemente i ulogu funkcije usklađenosti
 • Razumjeti povezanost funkcije usklađenosti i Uprave i/ili vodstva tvrtke
 • Primijeniti strategije za implementaciju funkcije usklađenosti od strane Uprave i/ili vodstva
 • Naučiti kako podržati funkciju usklađenosti i izgraditi „ton na vrhu“
 • Steći stručna znanja i vještine potrebne za poticanje integriteta i „vođenja s primjerom“
 • Postupanje u skladu sa visokim profesionalnim i etičkim standardima
 • Reputacija, povjerenje, poštovanje i integritet
 • Kako izgraditi povjerenje i zašto je ono važno?
 • Neovisnost u donošenju odluka – kritičko razmišljanje – Kako donijeti etički ispravnu odluku čak i kada smo suočeni s poteškoćama ili smo pod pritiskom?
 • Korijenske analize – Što je uzrok neetičnog ponašanja u organizaciji?
 • Predanost Uprave (Bord Engagement)
 • Kako Uprava može pozitivno utjecati na kulturu organizacije?

Predavač: dr.sc. Silvija Vig

POŠALJI UPIT

Kalendar edukacija

dr.sc. Silvija Vig

Svoju profesionalnu karijeru usmjerila je u područje usklađenosti, bihevioralne i poslovne etike te izgradnje organizacijske kulture. Dosadašnje radno iskustvo stjecala je više od dvadeset i pet godina na menadžerskim pozicijama u zemlji i regiji. Posjeduje sljedeće certifikate:

 • CCEP-I – Certified Compliance & Ethics Professional – International
 • LPEC – Leading Professional in Ethics & Compliance
 • Certified ISO 37301 Compliance Management Systems – Lead Implementer
 • Certified ISO 37001 Anti-bribery Management Systems – Lead Implementer & Auditor
 • Certified ISO 31000 Lead Risk Manager
 • Certified CTT – Cultural Transformation Consultant
 • Certified Executive Coach, Certified NLP Master Practitioner & NLP Master Practitioner Coach

Autorica je knjige „Poslovna etika – Kako razviti autentično vodstvo i izgraditi kulturu zadovoljnih i angažiranih zaposlenika programima etike i usklađenosti?“, koja je obavezna literatura na više fakulteta u regiji.

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu „Utjecaj poslovne etike na uspješnost poslovanja poduzeća“. Autorica je brojnih znanstvenih radova i predavačica na nekoliko visokoškolskih ustanova.

Članica je odbora Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije Međunarodne trgovačke komore – ICC Hrvatska