Ethics@Work training – Etički kodeks – Sukob interesa, darovi, gostoprimstvo i druge pogodnosti – radionica

 

Opis radionice

Radionica ima za cilj upoznati polaznike s etičkim načelima i pravilima te dati osnove razumijevanja integriteta, dobrog upravljanja i visokih etičkih standarda u poslovanju. Radionica objašnjava kako nam etičnost može pomoći da donosimo najbolje odluke čak i kada smo suočeni s poteškoćama ili smo pod određenim pritiskom.

Sukob interesa, darovi, gostoprimstvo ili druge pogodnosti mogu predstavljati ozbiljan društveni, moralni, ekonomski i politički problem. Bilo koji oblik takvog neprimjerenog ponašanja može narušiti dobro upravljanje, ometati razvoj organizacije i narušiti povjerenje u instituciju. Stoga je osim donošenja internih standarda, pravilnika ili etičkih kodeksa koji reguliraju takva ponašanja, potrebno razjasniti procese kritičkog razmišljanja i odlučivanja kako bi razumjeli čimbenike koji utječu na donošenje odluka ali i kako bi na vrijeme otkrili potencijalne uzroke koji dovode do neetičkog ponašanja.

Sadržaj programa:

 • Etički kodeks
 • Integritet, dobro upravljanje, visoki etički standardi
 • Etička načela i profesionalizam u radu
 • Etička pravila u poslovanju: Sukob interesa, darovi, gostoprimstvo i druge pogodnosti
 • Etički pristupi u odlučivanju
 • Kritičko razmišljanje – Kako donijeti etički ispravnu odluku čak i kada smo suočeni s poteškoćama ili smo pod pritiskom?
 • Kako izgraditi povjerenje?
 • Modeli u rješavanju etičkih dilema

Kome je edukacija namijenjena?

Compliance managerima, voditeljima funkcije usklađenosti, pravnicima, etičkim povjerenicima, osobama zaduženim za provedbu Antikorupcijskog programa, voditeljima ljudskih potencijala, članovima Uprave, svim zaposlenicima, a posebno onim u odjelima visokog rizika sukoba interesa, darova, povlaštenih informacija, gostoprimstva i drugih pogodnosti.

Ishodi učenja:

 • Razumjeti razliku pojmova integriteta, dobrog upravljanja i visokih etičkih standarda;
 • Pokazati predanost etičkim načelima u poslovanju;
 • Na vrijeme identificirati uzroke potencijalnog sukoba interesa, neprimjerenih darova, gostoprimstva i drugih pogodnosti;
 • Primijeniti etičke pristupe prilikom donošenja odluka;
 • Razumjeti kako donijeti najbolju odluku čak i kada smo suočeni s poteškoćama ili smo pod pritiskom;
 • Razumjeti važnost povjerenja i kako ga izgraditi.

Predavač: dr.sc. Silvija Vig

Mjesto: in-house

POŠALJITE UPIT


dr.sc. Silvija Vig

Svoju profesionalnu karijeru usmjerila je u područje usklađenosti, bihevioralne i poslovne etike te izgradnje organizacijske kulture. Dosadašnje radno iskustvo stjecala je više od dvadeset i pet godina na menadžerskim pozicijama u zemlji i regiji. Posjeduje sljedeće certifikate:

 • CCEP-I – Certified Compliance & Ethics Professional – International
 • LPEC – Leading Professional in Ethics & Compliance
 • Certified ISO 37301 Compliance Management Systems – Lead Implementer
 • Certified ISO 37001 Anti-bribery Management Systems – Lead Implementer & Auditor
 • Certified ISO 31000 Lead Risk Manager
 • Certified CTT – Cultural Transformation Consultant
 • Certified Executive Coach, Certified NLP Master Practitioner & NLP Master Practitioner Coach

Autorica je knjige „Poslovna etika – Kako razviti autentično vodstvo i izgraditi kulturu zadovoljnih i angažiranih zaposlenika programima etike i usklađenosti?“, koja je obavezna literatura na više fakulteta u regiji.

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu „Utjecaj poslovne etike na uspješnost poslovanja poduzeća“. Autorica je brojnih znanstvenih radova i predavačica na nekoliko visokoškolskih ustanova.

Članica je odbora Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije Međunarodne trgovačke komore – ICC Hrvatska.