Zakon o mjerama ograničavanja

 

Zakon o mjerama ograničavanja na snazi je od 15. 11. 2023.

Zakonom se uređuje primjena, provođenje i nadzor nad primjenom mjera ograničavanja koje se u Republici Hrvatskoj provode na temelju obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada Republike Hrvatske

Međunarodne mjere ograničavanja (sankcije) su instrument diplomatske ili gospodarske prirode kojima se nastoji promijeniti aktivnosti ili politike poput kršenja međunarodnog prava ili ljudskih prava, ili politike koje ne poštuju vladavinu prava ili demokratska načela.

Mjere ograničavanja primjenjuju se na fizičke i pravne osobe, države, teritorije i entitete, organizacije i druge subjekte, koji su obuhvaćeni mjerama ograničavanja, a radi zaštite demokratskih vrijednosti, vladavine prava, ljudskih prava i načela međunarodnog prava te očuvanja međunarodnog mira, sprječavanja sukoba i jačanja međunarodne sigurnosti.

USKORO VIŠE O EDUKACIJI!

 Termin:

19. 04. 2024. (9:00 – 13:00h)

Mjesto: online

Cijena: 225 Euro + PDV

Predavač: Ljerka Kisić Nikolić

ONLINE PRIJAVA

Kalendar edukacija


 

Više o predavačici:

Ljerka Kisić Nikolić

Diplomirana pravnica, trenutno na završetku MBA studija financije i bankarstvo na kojem poseban naglasak stavlja na temu sigurnosti informacijskog sustava.

Voditeljica funkcije praćenja usklađenosti u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, od 2011. godine Povjerenik za etiku, od 2010. do 2020. osoba za vođenje postupaka po prijavama nepravilnosti. Iskustvo u vođenju postupaka po kršenjima Kodeksa ponašanja i postupcima zaštite dostojanstva.

Članica ICC Komisije za društvenu odgovornost i borbu protiv korupcije.

Uže područje specijalnosti su sve teme vezane za  kodeks ponašanja, upravljanje osobnim i institucionalnim sukobom interesa, zaštitu osobnih podataka i poslovne tajne te korporativno upravljanje.

Posebno interesantnim područjem smatra upravljanje reputacijskim rizikom.