Procjena i upravljanje rizicima usklađenosti

 

Intenzivna jednodnevna radionica

Cilj radionice

Procjena rizika usklađenosti ključni je korak u provedbi učinkovitog, proaktivnog i održivog programa usklađenosti. Ona pomaže organizacijama da shvate cijeli raspon izloženosti riziku, uključujući vjerojatnost da se rizik može dogoditi, razloge nastanka i potencijalnu ozbiljnost njegovog učinka. Učinkovita procjena rizika usklađenosti također pomaže organizacijama da odrede prioritete, mapiraju te rizike na odgovarajuće nosioce rizika i učinkovito raspoređuju resurse za ublažavanje rizika.

Ova radionica daje praktične smjernice i kroz vježbe na konkretnim primjerima iz prakse polaznicima daje alate kako prepoznati, identificirati, analizirati, procijeniti i smanjiti rizik usklađenosti.

Kome je radionica namijenjena?

Menadžerima za usklađenost, menadžerima za etiku i usklađenost, menadžerima za procjenu rizika, internim i eksternim revizorima, voditeljima pravne službe te svima onima koje zanima kako procijeniti i upravljati rizicima usklađenosti.

Nakon sudjelovanja u ovoj radionici, moći ćete:

  • Prepoznati sve rizike usklađenosti
  • Ocijeniti interne i eksterne faktore, identificirati, analizirati i procijeniti rizik
  • Izraditi matricu procjene i prioriteta rizika
  • Pripremiti plan smanjenja rizika
  • Uključiti plan smanjena rizika u operativne i strateške planove organizacije
  • Upravljanje reputacijskim rizikom

 

Predavač: Ljerka Kisić Nikolić

Kalendar edukacija


 

Ljerka Kisić Nikolić

Diplomirana pravnica, trenutno na završetku MBA studija financije i bankarstvo na kojem poseban naglasak stavlja na temu sigurnosti informacijskog sustava.

Voditeljica funkcije praćenja usklađenosti u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, od 2011. godine Povjerenik za etiku, od 2010. do 2020. osoba za vođenje postupaka po prijavama nepravilnosti. Iskustvo u vođenju postupaka po kršenjima Kodeksa ponašanja i postupcima zaštite dostojanstva.

Članica ICC Komisije za društvenu odgovornost i borbu protiv korupcije.

Uže područje specijalnosti su sve teme vezane za  kodeks ponašanja, upravljanje osobnim i institucionalnim sukobom interesa, zaštitu osobnih podataka i poslovne tajne te korporativno upravljanje.

Posebno interesantnim područjem smatra upravljanje reputacijskim rizikom.