Izrada etičkog kodeksa

Intenzivna jednodnevna radionica

Cilj radionice

Etički kodeks je ključni element programa usklađenosti koji određuje prihvatljive i neprihvatljive oblike ponašanja te ima za cilj podizanje svijesti o vrijednostima organizacije. Cilj radionice je detaljno prikazati izradu učinkovitog etičkog kodeksa i njegovu usklađenost s ostalim internim aktima i pravilnicima organizacije. Ova radionica također objašnjava što je etički kodeks, koje vrste kodeksa postoje, zašto je važan i kako se implementira u poduzećima u privatnom i javnom sektoru.

Kome je radionica namijenjena?

Menadžerima za usklađenost, menadžerima za ljudske potencijale i svima koji su odgovorni za razvoj i provedbu kodeksa ponašanja, etičke politike i programa usklađenosti unutar tvrtke u kojoj rade te koji žele razumjeti smisao i važnost etičkog kodeksa.

Nakon sudjelovanja u ovoj radionici, moći ćete:

  • Razlikovati etički kodeks od kodeksa ponašanja
  • Razumjeti vrste i sadržaj etičkog kodeksa
  • Izraditi etički kodeks u skladu s vrijednostima organizacije
  • Učinkovito implementirati etički kodeks unutar organizacije
  • Odrediti koje rizike poslovanja treba uključivati etički kodeks organizacije
  • Uskladiti etički kodeks s odredbama pravilnika o radu i ostalim internim aktima

 

Predavači: Ljerka Kisić Nikolić i dr.sc. Silvija Vig

Kalendar edukacija


 

Ljerka Kisić Nikolić

Diplomirana pravnica, trenutno na završetku MBA studija financije i bankarstvo na kojem poseban naglasak stavlja na temu sigurnosti informacijskog sustava.

Voditeljica funkcije praćenja usklađenosti u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, od 2011. godine Povjerenik za etiku, od 2010. do 2020. osoba za vođenje postupaka po prijavama nepravilnosti. Iskustvo u vođenju postupaka po kršenjima Kodeksa ponašanja i postupcima zaštite dostojanstva.

Članica ICC Komisije za društvenu odgovornost i borbu protiv korupcije.

Uže područje specijalnosti su sve teme vezane za  kodeks ponašanja, upravljanje osobnim i institucionalnim sukobom interesa, zaštitu osobnih podataka i poslovne tajne te korporativno upravljanje.

Posebno interesantnim područjem smatra upravljanje reputacijskim rizikom.

 

dr.sc. Silvija Vig

Svoju profesionalnu karijeru usmjerila je u područja bihevioralne i poslovne etike, izgradnje organizacijske kulture i autentičnog vodstva te implementacije programa usklađenosti i etike. Dosadašnje radno iskustvo stjecala je više od dvadeset godina na menadžerskim pozicijama u zemlji i regiji.

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu Utjecaja poslovne etike na uspješnost poslovanja poduzeća iz čijeg istraživanja je proizašao i model izvrsnosti – VIG Model™.

Od 2015. godine posjeduje prestižni certifikat LPEC – Leading Professional in Ethics and Compliance, Američke asocijacije za etiku i usklađenost.

Od 2018. godine članica je Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije Međunarodne trgovačke komore – ICC Hrvatska.

Bila je dugogodišnji gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te predavač i nositelj nekoliko kolegija iz područja menadžmenta na drugim obrazovnim ustanovama. Autor je brojnih znanstvenih članaka iz područja organizacijske kulture i vodstva, poslovne etike i usklađenosti; certificirani je ISO 31000 Lead Risk Manager, ISO 37001 Lead Auditor, Certificirani ISO 19600 Lead Compliance Manager, NLP Master Practitioner, NLP Master Practitioner Coach i Executive Coach, član NLPEA – NLP Association of Excellence i International Coach Federation – ICF-a.

Iskusna je govornica u području usklađenosti i etike, bihevioralne i poslovne etike. Autorica je knjige „Poslovna etika – Kako razviti autentično vodstvo i izgraditi kulturu zadovoljnih i angažiranih zaposlenika programima etike i usklađenosti?“ – prve knjige koja detaljno obrađuje implementaciju programa etike i usklađenosti na hrvatskom jeziku.