Sustav za prijavu nepravilnosti – ISO 37002 Whistleblowing Management Systems

 

ISO 37002 pruža smjernice za uspostavu, provedbu, održavanje i poboljšanje sustava upravljanja prijava nepravilnosti kako bi organizacije stvorile sustav upravljanja zviždačima zasnovan na načelima povjerenja, nepristranosti i zaštite.

Koristi od implementacije sustava upravljanja prijavom nepravilnosti (Whistleblowing Management System) temeljenog na ISO 37002 standardu su višestruke:

 • poticanje i olakšavanje prijavljivanja nepravilnosti;
 • podržavanje i zaštita zviždača i drugih zainteresiranih strana;
 • osiguravanje odgovarajućeg i pravodobnog rješavanja prijava nepravilnosti;
 • poboljšanje organizacijske kulture i upravljanja;
 • smanjenje rizika od nedozvoljenih radnji.

ISO 37002 namijenjen je organizacijama svih veličina i svih grana industrije.

Integrirajte komunikacijske kanale i alate za upravljanje sustavom nepravilnosti i omogućite vašoj organizaciji da na učinkovit način upravlja prijavljenim slučajevima u skladu s važećim zakonskim okvirom i međunarodnim standardima. Možemo vam pomoći da:

 • Prilagodite program prijave nepravilnosti svojoj kulturi!
 • Omogućite zaposlenicima više kanala za prijavu nepravilnosti!
 • Osigurate povjerljivost i anonimnost!
 • Uvedete vanjske kanale za prijavu nepravilnosti!
 • Izgradite speak-up kulturu!
 • Osigurate zakonsku usklađenost!
 • Osigurate dosljedne procese istraga, izvještavanja, kontrole i revizije.

CODUPO Compliance vam može pomoći u implementaciji svih potrebnih elemenata kako bi vaš sustav za prijavu nepravilnosti učinkovito funkcionirao u skladu sa svjetskim standardima.

Implementacija ISO 37002 Whistleblowing Management System standarda doprinosi konkurentskoj prednosti vaše organizacije!

Sustainable Development Goals

Ovaj standard pridonosi sljedećim Ciljevima održivog razvoja – Sustainable Development Goals:

 

KONTAKTIRAJTE NAS