Funkcija praćenja usklađenosti

 

Zašto biste trebali prisustvovati?

Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja Pravne osobe s pravnom regulativom i internim aktima, procjene rizika u funkcioniranju i poslovanju Pravne osobe, brigu o provođenju dobre poslovne prakse, te sprječavanje sukoba interesa i koruptivnih radnji.

Ova edukacija daje detaljan pregled funkcije za praćenje usklađenosti, objašnjava sve osnovne elemente i nužne korake koje je potrebno poduzeti da bi bila učinkovito uvedena u sustav, koristeći pritom najbolju praksu u RH.

 

Program edukacije:

 • Funkcija praćenja usklađenosti – uloga i odgovornosti
 • Pravna regulativa funkcije usklađenosti
 • Osnovni elementi programa usklađenosti
 • Interni akti, politike i procedure
 • Procjena i upravljanje rizicima
 • Komunikacija i edukacija
 • Praćenje, revizija i izvještavanje
 • Primjeri i vježbe iz područja praćenja usklađenosti 

 

Tko bi trebao prisustvovati?

 • Službenici za usklađenost / Voditelji funkcije usklađenosti
 • Pojedinci koji surađuju ili oni koji daju podršku funkciji usklađenosti (pravna služba, interni revizori, menadžeri za upravljanje rizikom, DPO, povjerljiva osoba za prijavu nepravilnosti, etički povjerenici, članovi Uprave i dr.)
 • Zaposlenici u odjelu usklađenosti u društvima

 

Ishodi učenja:

 • Razumjeti ulogu funkcije praćenja usklađenosti unutar Pravne osobe
 • Razviti i implementirati interne akte i politike za praćenje usklađenosti
 • Razumjeti odgovornost pojedinih odjela koji surađuju s funkcijom usklađenosti
 • Ocijeniti interne i eksterne faktore, identificirati, analizirati i procijeniti rizike
 • Razumjeti važnost praćenja i izvještavanja u funkciji usklađenosti


Predavači: Ljerka Kisić Nikolić i dr.sc. Silvija Vig

Trajanje: Jednodnevna edukacija (09:00 – 13:00h)

Mjesto: online

Kalendar edukacija


 

Ljerka Kisić Nikolić

Diplomirana pravnica, trenutno na završetku MBA studija financije i bankarstvo na kojem poseban naglasak stavlja na temu sigurnosti informacijskog sustava.

Voditeljica funkcije praćenja usklađenosti u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, od 2011. godine Povjerenik za etiku, od 2010. do 2020. osoba za vođenje postupaka po prijavama nepravilnosti. Iskustvo u vođenju postupaka po kršenjima Kodeksa ponašanja i postupcima zaštite dostojanstva.

Članica ICC Komisije za društvenu odgovornost i borbu protiv korupcije.

Uže područje specijalnosti su sve teme vezane za  kodeks ponašanja, upravljanje osobnim i institucionalnim sukobom interesa, zaštitu osobnih podataka i poslovne tajne te korporativno upravljanje.

Posebno interesantnim područjem smatra upravljanje reputacijskim rizikom.

 

dr.sc. Silvija Vig

Svoju profesionalnu karijeru usmjerila je u područja bihevioralne i poslovne etike, izgradnje organizacijske kulture i autentičnog vodstva te implementacije programa usklađenosti i etike. Dosadašnje radno iskustvo stjecala je više od dvadeset godina na menadžerskim pozicijama u zemlji i regiji.

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu Utjecaja poslovne etike na uspješnost poslovanja poduzeća iz čijeg istraživanja je proizašao i model izvrsnosti – VIG Model™.

Od 2015. godine posjeduje prestižni certifikat LPEC – Leading Professional in Ethics and Compliance, Američke asocijacije za etiku i usklađenost.

Od 2018. godine članica je Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije Međunarodne trgovačke komore – ICC Hrvatska.

Bila je dugogodišnji gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te predavač i nositelj nekoliko kolegija iz područja menadžmenta na drugim obrazovnim ustanovama. Autor je brojnih znanstvenih članaka iz područja organizacijske kulture i vodstva, poslovne etike i usklađenosti; certificirani je ISO 31000 Lead Risk Manager, ISO 37001 Lead Auditor, Certificirani ISO 19600 Lead Compliance Manager, NLP Master Practitioner, NLP Master Practitioner Coach i Executive Coach, član NLPEA – NLP Association of Excellence i International Coach Federation – ICF-a.

Iskusna je govornica u području usklađenosti i etike, bihevioralne i poslovne etike. Autorica je knjige „Poslovna etika – Kako razviti autentično vodstvo i izgraditi kulturu zadovoljnih i angažiranih zaposlenika programima etike i usklađenosti?“ – prve knjige koja detaljno obrađuje implementaciju programa etike i usklađenosti na hrvatskom jeziku.