Dobro upravljanje i usklađenost osnova su učinkovitog ESG koncepta

 

Primarna svrha „dobrog upravljanja“ je promicanje dobrog donošenja odluka od strane vodstva u ime i za dobrobit dionika kojima kompanije duguju pravnu i moralnu odgovornost. – ISO/TC 309 Odbor

Ovo je bila misao vodilja ISO odbora TC 309 koji je zadužen za ISO standarde u području upravljanja, usmjeravanja, kontrole i odgovornosti organizacije. Njihov novi standard ISO 37000:2021 Governance of organizations- Guidelines namijenjen je uspostavljanju dobrog upravljanja unutar organizacije i izgradnji često spominjanog „Tone at the Top“.  ISO 37000 objavljen je 14. 09. 2021.

ISO 37000 Governance of organization – stavlja točku na „I“ korporativnog upravljanja.

Kroz povijest, svjedoci smo brojnih skandala od Enrona, Lehman Brothersa i u novije vrijeme Volkswagen Group-e, FIFA-e i drugih, gdje su u kompanijama postojali programi usklađenosti (Compliance program) ali je ipak došlo do značajnih organizacijskih propusta što pokazuje koliko je upravljanje ključno za organizaciju. Neke od kompanija su upravo zbog ovakvih propusta nestale sa scene, a neke uz vrlo velike kazne uspjele promijeniti svoj način poslovanja i okrenuti se dobrom upravljanju, a u novije vrijeme i sve popularnijim ESG kriterijima poslovanja.

ESG je akronim od riječi Environmental, Social, and Governance i predstavlja kriterije zaštite okoliša (E), društva (S) i upravljanja (G) koji čine skup standarda u poslovanju kompanije koje društveno svjesni ulagači koriste za provjeru potencijalnih ulaganja.

Dobro korporativno upravljanje povećava povjerenje ulagača.

Kako izgraditi „G“ u ESG konceptu?

Upravljanje (G) uključuje širok raspon korporativnih aktivnosti, uključujući odbore i strukturu menadžmenta, kao i politike, standarde, kontrole, reviziju i usklađenost (Compliance). Na primjer, ulagači žele znati da je računovodstvo kompanije točno i transparentno te da je njihova poslovna praksa etična. Tako da dobro korporativno upravljanje treba nadilaziti postupanja u skladu sa zakonima i propisima te zahtijevati predanost svih dionika (uprave, nadzornog odbora, rukovoditelja, dioničara) u skladu s najvišim etičkim standardima, kao i standardima dobroga korporativnog upravljanja[1].

Upravljanje, jednostavno rečeno, ima veze s pravilima, ulogama i procesima kroz koje se vodi tvrtka. Upravljanje određuje tko sjedi u odboru, kako direktori prikupljaju informacije i donose odluke te kako komuniciraju s dionicima ali i međusobno. Dobre prakse upravljanja imaju snažne pozitivne učinke i rezultiraju manjim brojem slučajeva podmićivanja, prijevara i korupcije – što dovodi do nižih troškova kapitala, niže volatilnosti i ukupne konkurentske prednosti.

Pema standardu ISO 37000 dobro upravljanje znači da se donošenje odluka unutar organizacije temelji na etosu, kulturi, normama, praksi, ponašanju, strukturama i procesima organizacije. Dobro upravljanje stvara organizaciju s jasnom svrhom koja donosi dugoročnu vrijednost u skladu s očekivanjima dionika. [2]

Svrha i etičke vrijednosti idu ruku pod ruku. Vodstvo treba definirati vrijednosti jer vrijednosti predstavljaju temelj za organizacijsku kulturu.

Traženje svrhe je nešto čemu danas teže brojne organizacije i stoga je postavljanje svrhe od primarne važnosti za upravljanje organizacijom. Dobro upravljanje organizacijom čini temelj za ispunjenje svrhe na etičan, učinkovit i odgovoran način u skladu s očekivanjima dionika, a ishodi takvog ponašanja vode do uspješnosti, odgovornog upravljanja i etičkog ponašanja.[3]

Dobro upravljanje[4]:

• Odražava identitet, misiju ili svrhu organizacije s obzirom na društvo i dionike

• Povećava organizacijsku učinkovitost, održivost, odgovornost i pravičnost

• Ostvaruje svrhu organizacije

• Izbjegava veće nepravilnosti i incidente

Novi standard ISO 37000 podupire i inicijativu UN Global Compact-a koja promiče 10 načela o ljudskim pravima, radu, okolišu i borbi protiv korupcije te 17 ciljeva održivog razvoja UN-a (SDGs).

Ako želite izgraditi dobro upravljanje u Vašoj organizaciji prema standardu ISO 37000:2021 Governance of organizations, naši certificirani stručnjaci pomoći će Vam u tome. Pošalji upit.


[1] HANFA (2021) Korporativno upravljanje. Dostupno na: https://www.hanfa.hr/trziste-kapitala/transparentnost-izdavatelja/korporativno-upravljanje/

[2] ISO (2021) ISO 37000:2021 Governance of organizations, International Organization for Standardization, Geneva.

[3] Ibid

[4] Ibid