Usklađenost i ISO 37301 Compliance Management Systems

 

Što je usklađenost?

Usklađenost ili Compliance predstavlja proces kojim organizacije potvrđuju da se pridržavaju zakona, pravila, smjernica i standarda na nacionalnoj i međunarodnoj razini te internih akata, etičkog kodeksa i pravilnika.

Što je ISO 37301?

ISO 37301 standard je sustav upravljanja tipa A koji utvrđuje zahtjeve i daje smjernice za implementaciju, razvoj, primjenu, ocjenu, održavanje i kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja usklađenošću (Compliance Management Systems – CMS). CMS pruža organizacijama strukturirani pristup za ispunjavanje svih obveza usklađenosti, tj. zahtjeva koje obvezno moraju poštivati, poput zakona, propisa, sudskih presuda, dozvola, licenci, kao i onih koje dobrovoljno odluče poštivati, poput internih politika i procedura, kodeksa ponašanja, standarda i dogovora sa zajednicom ili nevladinim organizacijama.

ISO 37301 može se primijeniti na sve organizacije, bez obzira na njihovu veličinu, prirodu ili složenost aktivnosti. CMS se temelji na načelima integriteta, dobrog upravljanja, proporcionalnosti, transparentnosti, odgovornosti i održivosti.

Slika 1. Elementi sustava upravljanja usklađenosti

Izvor: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37301:ed-1:v1:en Norma se može kupiti u Hrvatskom zavodu za norme (HZN), adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, e-pošta: prodaja@hzn.hr ili putem ISO web prodaje: https://www.iso.org/store.html

Zašto je ISO 37301 važan za organizacije?

Za organizacije koje teže rastu i dugoročnoj uspješnosti, poštivanje obveza usklađenosti mora postojati, a ne biti opcija. Sustav upravljanja usklađenosti zasnovan na zahtjevima i smjernicama ISO 37301 i pruža organizacijama strukturirani pristup koji im omogućuje uspostavljanje i održavanje kulture usklađenosti.

ISO 37301 zahtijeva uspostavu procesa i kontrola koje poboljšavaju izvedbu organizacije u vezi s obvezama usklađenosti. Uz to, organizacije sa sustavom upravljanja usklađenosti temeljenim na ISO 37301 obvezuju se na dobre norme korporativnog upravljanja, dobre prakse i etičko ponašanje. Međutim, CMS ne može u potpunosti eliminirati rizik od neusklađenosti. Ali zato, zahtjevi i smjernice ISO 37301 poboljšavaju sposobnost organizacije da prepozna i odgovori na neusklađenost.

ISO 37301 uključuje zahtjeve koji se odnose na kompetentnost, komunikaciju i svijest o važnosti usklađenosti. Poštujući ove zahtjeve, organizacije osiguravaju da se vizija vodstva provede i ugradi u ponašanje menadžera i zaposlenika. ISO 37301 također zahtijeva i potiče uspostavljanje učinkovitih politika, postupaka i kontrola koje organizacijama osiguravaju osnovu i temelj za izgradnju kulture usklađenosti i poslovanja temeljenog na visokim etičkim standardima i standardima integriteta.

ISO 37301 opisuje procese usklađenosti koji započinju postavljanjem tona na vrhu organizacije. Predanost kulturi usklađenosti treba pokazivati Uprava i visoki menadžment kroz politiku i postavljanje ciljeva usklađenosti na svim razinama. Uz to, od Uprave i najvišeg menadžmenta također se traži da pokažu predanost pružanjem potrebnih resursa, uspostavljanjem funkcije usklađenosti, definiranjem uloga i odgovornosti itd. Iznad svega, Uprava i visoki menadžment trebali bi aktivno i vidljivo pokazivati svoju predanost CMS-u svojim postupcima i odlukama.

Prednosti primjene ISO 37301 u organizaciji

Primjenom CMS-a temeljenog na ISO 37301, organizacije će moći:

  • Razviti pozitivnu kulturu usklađenosti
  • Brzo i učinkovito riješiti probleme usklađenosti
  • Zaštititi svoj ugled i integritet sprečavanjem i otkrivanjem neetičnog ponašanja
  • Poboljšati poslovne mogućnosti i održivost
  • Pažljivo razmotriti zahtjeve i očekivanja unutarnjih i vanjskih zainteresiranih strana (dionika)
  • Razviti snažne i vrijedne odnose s regulatorima
  • Povećati povjerenje trećih strana u sposobnost organizacije da postigne trajni uspjeh
  • Izgraditi povjerenje i lojalnost kupaca

Kako Vam CODUPO Compliance može pomoći sa ISO 37301?

CODUPO Compliance kao ovlašteni predstavnik svjetski priznate certifikacijske kuće PECB nudi individualnu certifikaciju ISO 37301 Lead Implementer i može Vam pomoći u implementaciji ISO 37301 standarda u Vašoj organizaciji.

Izvor teksta: https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-37301