9 razloga za uvođenje programa etike i usklađenosti

 

Program etike i usklađenosti (engl. Ethics and Compliance Program) predstavlja organizacijsku politiku koja promiče poštivanje zakona i etičko ponašanje na svim razinama poslovanja, odnosno, određuje granice zakonski dozvoljenog i etičkog ponašanja te predstavlja ključnu komponentu učinkovitog upravljanja rizicima. Danas se za spomenuti program vrlo često koriste sinonimi, kao što su: program usklađenosti i etike (engl. Compliance and Ethics Program), program usklađenosti (engl. Compliance Program) ili u novije vrijeme program integriteta (engl. Integrity Program). Koji će naziv odabrati kompanija ovisi o tome na što žele staviti naglasak, odnosno što se bolje uklapa u njihovu strategiju poslovanja te kako se žele prezentirati u javnosti. Kompanija koja želi dodatno istaknuti važnost etike u poslovanju biti će sklonija koristiti naziv program etike i usklađenosti ili program integriteta s čime naglašavaju da etiku stavljaju ispred zakonske usklađenosti.

Što je usklađenost, a što etika?

Usklađenost se odnosi na skup pravila, propisa uredbi ili smjernica koje zahtijevaju pridržavanje regulative dok etika određuje što je ispravno bez obzira što nalaže zakon. Dakle, usklađenost je zakonski određena od strane regulatornih tijela i vlada, a etika je, s druge strane, nešto što pojedinac ili poduzeće odluči uzeti u obzir prilikom donošenja odluke, djelovanja i ponašanja.
Usklađenost daje odgovor na pitanje “što” (što treba slijediti), a etika daje odgovor na pitanje “kako” (kako postići ono što je određeno pravilima).

Koja je svrha programa etike i usklađenosti?

Smisao kvalitetno implementiranog programa etike i usklađenosti je pridobiti zaposlenike, menadžment i vodstvo da u svojem svakodnevnom djelovanju slijede temeljne vrijednosti i pravila kojima se želi voditi kompanija u svojem poslovanju. Ono što je izuzetno bitno u procesu njegove implementacije je da svi (zaposlenici, menadžment i vodstvo) razumiju njegovu svrhua ona je pored sprječavanja i otkrivanja nepravilnosti te pridržavanja zakona, standarda i korporativnih pravila, izgradnja organizacijske kulture.

9 razloga zbog kojih bi kompanija trebala uvesti program etike i usklađenosti:

  1. Poslujete s multinacionalnom kompanijom i trebate program usklađenosti.
  2. Želite smanjiti rizike poslovanja i poboljšati dugoročni ugled.
  3. Vaša je kompanija bila izložena riziku zbog nedoličnog ponašanja zaposlenika.
  4. Želite implementirati temeljne vrijednosti u sustave poslovanja.
  5. Postavljanje jasnih pravila u poslovanju.
  6. Zaposlenici se boje iskazati svoje mišljenje ili požaliti nadređenima.
  7. Motivacija i sustavi nagrađivanja vezani su isključivo za financijske pokazatelje.
  8. Neusklađenost interne komunikacije i “tona s vrha”.
  9. Poricanje neetičkog ponašanja i ne preuzimanje odgovornosti za svoja djela.

Kako program etike i usklađenosti može pomoći u izgradnji kulture?

Program etike i usklađenosti služi kao alat kojim se postavljaju temelji za funkcioniranje jedne zdrave i poželjne organizacijske kulture. Kako se učinkoviti programi temelje na vrijednostima i to pretežno etičkim, samom implementacijom programa, organizacijske kulture postaju etičnije, ili rečeno korporativnim jezikom, kompanije koje imaju učinkovite programe etike i usklađenosti teže kulturi angažiranih i zadovoljnih zaposlenika, kulturi koja uči, integrativnoj kulturi, coaching kulturi i sl. Iako se zbog njihovih specifičnosti ne može govoriti o sinonimima, sve ove kulture teže istom cilju, a to je izgradnja “poželjnog mjesta za rad”, kojeg je bez znanja o etičkim osnovama, nemoguće izgraditi.

Ako trebate implementirati program usklađenosti i etike, ali ne znate kako; imate program usklađenosti i etike, ali nije učinkovit, javite nam se s povjerenjem na info@codupo.hr.

Nudimo strateško savjetovanje u izraditi i provedbi programa etike i usklađenosti te izgradnji kulture zadovoljnih i angažiranih zaposlenika.