Savjetovanje

 

PROGRAM USKLAĐENOSTI

Implementacija programa usklađenosti

Unique Design Solution

Izrada kodeksa etike

Izgradnja Compliance kulture

Implementacija programa usklađenosti

Učinkovit program etike i usklađenosti ključna je komponenta unutarnje kontrole i procjene rizika. Štiti tvrtke od gubitka ugleda, materijalnih i financijskih instrumenata koji se mogu pojaviti kao posljedica neprilagođivanja regulativi i organizacijskim kodeksima ponašanja.

Codupo nudi stručna znanja i pomaže u implementaciji i poboljšanju programa usklađenosti i etike u skladu sa regulatornim okvirom i najboljim međunarodnim poslovnim praksama.

POMAŽE KOD

  • Identificiranja, procijene i ublažavanja rizika usklađenosti i etike
  • Procijene učinkovitosti programa usklađenosti i etike
  • Razvijanja i usavršavanja sustava upravljanja, infrastrukture i nadzora programa usklađenosti i etike
  • Implementiranja učinkovitih edukacijskih programa i komunikacije na svim razinama

Unique Design Solution

Dizajn jedinstvenog programa prilagođen Vašim potrebama.

Unique Design Solution je prilagodljiv i ekonomičan postupak za procjenu učinkovitosti programa etike i usklađenosti koji daje objektivnu analizu programa i nudi praktične smjernice u prilagođavanju određenih područja i osiguravanju učinkovitosti programa. Ovim strukturiranim pregledom dobiva se profil rizika usklađenosti i etike za Vašu tvrtku, zaposlenike i poslovne jedinice. Ovisno o ishodu procjene i analize izrađuje se jedinstveni programi koji uz odgovarajuću vrstu, razinu i kombinaciju edukacijskih alata u potpunosti angažira zaposlenike i potiče njihovu usklađenost s misijom, vizijom i temeljnim vrijednostima tvrtke.

POMAŽEMO DA

  • Postavite pravi ton s vrha, razvijete programe koji promiču organizacijsku kulturu zadovoljnih i angažiranih zaposlenika i smanjuju reputacijski rizik poslovanja.
  • Doprinesete učinkovitosti programa usklađenosti i etike na srednju razinu menadžmenta kroz “efekt domina”.
  • Zaštitite svoje tvrtke i isporučite vrijednosti kroz opipljiv povrat ulaganja.
  • Izgradite snažan i učinkovit program etike i usklađenost s kojim ćete dokazati uloženu investiciju – ROI.

Izrada kodeksa etike

Kodeks ponašanja je ključni element programa usklađenosti i etike koji definira prihvatljive i neprihvatljive oblike ponašanja. Cilj kodeksa je podizanje svijesti o vrijednostima tvrtke kao osnovnim smjernicama integrativnog organizacijskog ponašanja.

Izrada etičkog kodeksa u skladu s vrijednostima vašeg poduzeća

Codupo djeluje kao partner u procesu razvoja kodeksa ponašanja, vodeći tvrtke kroz proces iniciranja izrade kodeksa, izmjene ili nadogradnje već postojećeg kodeksa ponašanja. Pružamo sveobuhvatna inovativna rješenja koja prilagođavamo upravo Vašoj tvrtki ili industriji povezujući temeljne vrijednosti s ponašanjima zaposlenika na svim razinama.

Izgradnja Compliance kulture

Codupo Vam može pomoći u adaptaciji korporativnih programa usklađenosti i etike te njihovoj prilagodbi lokalnom tržištu. Postoje brojni kulturološki i socijalni razlozi koji utječu na to. Možemo vam pomoći u lokalnoj prilagodbi zadanih programa od strane matičnih kompanija te izgradnji organizacijske kulture usklađene s vrijednostima matične kompanije.

 

UVOĐENJE I AUDIT ISO CERTIFIKATA

ISO 31000 Risk Management

Sustainable Development Goals

Ovaj standard pridonosi sljedećim Ciljevima održivog razvoja – Sustainable Development Goals


 

ISO 19600 Compliance Management Systems

Sustainable Development Goals

Ovaj standard pridonosi sljedećim Ciljevima održivog razvoja – Sustainable Development Goals:


 

ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems

Sustainable Development Goals

Ovaj standard pridonosi sljedećim Ciljevima održivog razvoja – Sustainable Development Goals:


 

RAZVOJ ORGANIZACIJSKE KULTURE

Procjena organizacijske kulture

Izgradnja organizacijskih vrijednosti

Izgradnja kulture temeljene na vrijednostima

Procjena organizacijske kulture

Barrett Value System

Izgradnja organizacijskih vrijednosti

Vrijednosti su osnova svake organizacijske kulture. One podupiru politiku tvrtke, pružaju okvir za izgradnju kulture te čine osnovu u procesu donošenja odluka. Cilj komunikacije temeljnih vrijednosti je stvaranje zajedničkog značenja za zaposlenike ili njihovog osjećaj pripadnosti. Vrijednosti trebaju biti jasno definirane, komunicirane i razumljive.


Codupo Vam može pomoći u izgradnji učinkovite komunikacijske strategije u kojoj zaposlenici razumiju Vaša očekivanja, temeljne vrijednosti tvrtke te njihovu primjenu u svakodnevnom poslovanju. Stvara za Vas internu komunikacijsku strategiju prilagođenu Vašim potrebama.

Izgradnja kulture temeljene na vrijednostima

Kultura utječe na inovativnost, fleksibilnost, integritet i uspješnost. Cilj je svake tvrtke stvaranje snažne organizacijske kulture zadovoljnih i angažiranih zaposlenika.

Codupo Vam može pomoći izgraditi snažnu organizacijsku kulturu temeljenu na vrijednostima koja je pretpostavka zadovoljnih i angažiranih zaposlenika i koja pridonosi povećanju  inovativnosti, fleksibilni, profitabilnosti i dugoročnoj održivosti.

 

COACHING & INDIVIDUAL CONSULTING

Individual Values Development

Discover Your Moral Compass

Authentic Leadership Development

Individual Coaching

Coaching for Compliance Professionals