Izgradnja Compliance kulture

Codupo Vam može pomoći u adaptaciji korporativnih programa usklađenosti i etike te njihovoj prilagodbi lokalnom tržištu. Postoje brojni kulturološki i socijalni razlozi koji utječu na to. Možemo vam pomoći u lokalnoj prilagodbi zadanih programa od strane matičnih kompanija te izgradnji organizacijske kulture usklađene s vrijednostima matične kompanije.