Program usklađenosti: Komunikacija i treninzi

Intenzivna jednodnevna radionica

Cilj radionice

Edukacije i treninzi predstavljaju jedan je od najvažnijih elemenata učinkovitog programa usklađenosti. Pravilno pripremljeni i adekvatno provedeni treninzi i edukacije mogu ublažiti rizik poslovanja,
usmjeriti ponašanja zaposlenika u skladu s pravilnicima ili kodeksom etike, poboljšati organizacijsku kulturu i moral zaposlenika.

S obzirom na sve dinamičnije pravno okruženje na pojedinim tržištima i u pojedinim industrijama, stručnjaci za usklađenost suočavaju se sa sve većim izazovima kako zaštiti svoje organizacije od pravnog, financijskog i reputacijskog rizika, a dobro isplanirani treninzi i učinkovita komunikacija mogu im pomoći u tome.

Ova radionica daje praktične smjernice i kroz vježbe na konkretnim primjerima iz prakse polaznicima  daje alate kako osmisliti, izraditi i provesti treninge te komunicirati program usklađenosti na svim organizacijskim razinama.

Kome je radionica namijenjena?

Menadžerima za usklađenost, menadžerima za etiku i usklađenost, menadžerima za procjenu rizika, internim i eksternim revizorima, voditeljima pravne službe te svima onima koje zanima kako razviti i implementirati program usklađenosti.

Nakon sudjelovanja u ovoj radionici, moći ćete:

  • Izraditi plan treninga i edukacija
  • Definirati osnovne teme potrebne u programu usklađenosti
  • Izraditi plan komunikacijskih materijala
  • Stvoriti zanimljiv program treninga ili edukacije
  • Prepoznati zamke neučinkovitog treninga ili edukacije
  • Identificirati, segmentirati i razumjeti ciljnu skupinu
  • Izmjeriti učinkovitost treninga i edukacija

 

Kalendar edukacija