Kodeks etike za profesionalne računovođe

 

Zašto biste trebali prisustvovati?

Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe propisuje temeljna načela etike za profesionalne računovođe. Načela određuju standard ponašanja kakvo se očekuje od svakog profesionalnog računovođe i uključuju načela integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti, te profesionalnog ponašanja. Ova edukacija obrađuje prvi dio Kodeksa etike za profesionalne računovođe i detaljno pojašnjava temeljna načela i kako ih se profesionalni računovođe trebaju pridržavati te kako primjenjivati konceptualni okvir prilikom donošenja odluka i obavljanja svoje djelatnosti.

Tko bi trebao prisustvovati?

  • Profesionalni računovođe, ovlašteni revizori, revizori

Ishodi učenja

• Razumjeti i moći definirati pet temeljnih načela kojih se profesionalni računovođe trebaju pridržavati: integritet, objektivnost, profesionalna kompetentnost i dužna pažnja, povjerljivost i profesionalno ponašanje
• Razumjeti razliku između integriteta i etike
• Shvatiti važnost integriteta kao temeljnog načela za sve profesionalne računovođe
• Shvatiti kako mjerimo integritet i kako možemo prepoznati je li netko osoba od integriteta
• Razumjeti što motivira pojedince da posegnu za neetičnom radnjom
• Razumjeti proces donošenja (ne)etičkih odluka – Konceptualni okvir i primjena profesionalne prosudbe
• Prepoznati prijetnje i kontekst koji dovode do neetičkog ponašanja
• Prepoznati etičke pristupe u odlučivanju
• Razlikovati strategije moralnog isključivanja
• Prepoznati etičku dvojbu profesionalnih računovođa i znati kako je riješiti
• Primijeniti model etičkog odlučivanja za rješavanje etičkih dvojbi

Predavač: dr.sc. Silvija Vig

Trajanje: jednodnevna radionica (6 sati)

Mjesto: online

Kalendar edukacija