Kodeks etike za profesionalne računovođe

 

Zašto biste trebali prisustvovati?

Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe propisuje temeljna načela etike za profesionalne računovođe. Načela određuju standard ponašanja kakvo se očekuje od svakog profesionalnog računovođe i uključuju načela integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti, te profesionalnog ponašanja. Ova edukacija obrađuje prvi dio Kodeksa etike za profesionalne računovođe i detaljno pojašnjava temeljna načela i kako ih se profesionalni računovođe trebaju pridržavati te kako primjenjivati konceptualni okvir prilikom donošenja odluka i obavljanja svoje djelatnosti.

Tko bi trebao prisustvovati?

  • Profesionalni računovođe, ovlašteni revizori, revizori

Ishodi učenja

• Razumjeti i moći definirati pet temeljnih načela kojih se profesionalni računovođe trebaju pridržavati: integritet, objektivnost, profesionalna kompetentnost i dužna pažnja, povjerljivost i profesionalno ponašanje
• Razumjeti razliku između integriteta i etike
• Shvatiti važnost integriteta kao temeljnog načela za sve profesionalne računovođe
• Shvatiti kako mjerimo integritet i kako možemo prepoznati je li netko osoba od integriteta
• Razumjeti što motivira pojedince da posegnu za neetičnom radnjom
• Razumjeti proces donošenja (ne)etičkih odluka – Konceptualni okvir i primjena profesionalne prosudbe
• Prepoznati prijetnje i kontekst koji dovode do neetičkog ponašanja
• Prepoznati etičke pristupe u odlučivanju
• Razlikovati strategije moralnog isključivanja
• Prepoznati etičku dvojbu profesionalnih računovođa i znati kako je riješiti
• Primijeniti model etičkog odlučivanja za rješavanje etičkih dvojbi

Predavač: dr.sc. Silvija Vig

Trajanje: jednodnevna radionica (6 sati)

Mjesto: online

Termini:

18. 05. 2022. (9:00 – 15:00 sati)

26. 10. 2022. (9:00 – 15:00 sati)

Edukacija je odobrena od Ministarstva financija RH i polaznici ostvaruju 5 bodova, u području: Revizija, u svrhu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora.

POŠALJI UPIT

Kalendar edukacija

dr. sc. Silvija Vig

Svoju profesionalnu karijeru usmjerila je u područje usklađenosti, bihevioralne i poslovne etike te izgradnje organizacijske kulture. Dosadašnje radno iskustvo stjecala je više od dvadeset i pet godina na menadžerskim pozicijama u zemlji i regiji. Posjeduje sljedeće certifikate:

  • CCEP-I – Certified Compliance & Ethics Professional – International
  • LPEC – Leading Professional in Ethics & Compliance
  • Certified ISO 37301 Compliance Management Systems – Lead Implementer
  • Certified ISO 37001 Anti-bribery Management Systems – Lead Implementer & Auditor
  • Certified ISO 31000 Lead Risk Manager
  • Certified CTT – Cultural Transformation Consultant
  • Certified Executive Coach, Certified NLP Master Practitioner & NLP Master Practitioner Coach

Autorica je knjige „Poslovna etika – Kako razviti autentično vodstvo i izgraditi kulturu zadovoljnih i angažiranih zaposlenika programima etike i usklađenosti?“, koja je obavezna literatura na više fakulteta u regiji.

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu „Utjecaj poslovne etike na uspješnost poslovanja poduzeća“. Autorica je brojnih znanstvenih radova i predavačica na nekoliko visokoškolskih ustanova.

Članica je odbora Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije Međunarodne trgovačke komore – ICC Hrvatska

Pre-vetted expert of the Regional Anti-corruption Initiative – RAI