Izrada akcijskog plana i izvješća Antikorupcijskog programa u društvima u vlasništvu države i JLP(R)S

 

Zašto biste trebali prisustvovati?

U cilju podržavanja Smjernica Antikorupcijskog izvješća Europske komisije iz veljače 2014., Vlada Republike Hrvatske 30. prosinca 2020. prihvatila je ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine te preporučila trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S-a njegovu implementaciju.

S obzirom da trgovačka društva u državnom vlasništvu i vlasništvu JLP(R)S-a upravljaju značajnim financijskim sredstvima te zapošljavaju velik broj ljudi, u njihovom djelovanju potencijalno postoje visoki korupcijski rizici. Upravo stoga, nužnost formiranja i jačanja politika i mehanizama prevencije korupcije u trgovačkim društvima u javnom vlasništvu istaknuta je kao prioritet u nacionalnim i međunarodnim dokumentima u području sprječavanja korupcije.

Ova edukacija objašnjava sve osnovne elemente i nužne korake koje je potrebno poduzeti da bi program bio učinkovit i postigao sve zadane ciljeve i mjere definirane zadanim Akcijskim planom. Koristeći najbolje primjere iz prakse, ova edukacija detaljno pojašnjava razradu Akcijskog plana Antikorupcijskog programa kojeg trgovačka društva u vlasništvu države i JLP(R)S trebaju izraditi i objaviti na svojim internetskim stanicama te izraditi izvješće koje trebaju podnijeti Ministarstvu pravosuđa.

 

Program edukacije:

 • Antikorupcijske odredbe u hrvatskom zakonodavstvu
 • Antikorupcijske politike, interni akti i procedure
 • Procjena rizika korupcije
 • Upravljanje rizicima korupcije
 • Izrada etičkog kodeksa
 • Izrada Akcijskog plan i izvješća za provedbu Antikorupcijskog programa

 

Tko bi trebao prisustvovati?

 • Osobe zadužene za provedbu Antikorupcijskog programa u društvima u vlasništvu države i JLP(R)S
 • Službenici za usklađenost / Voditelji funkcije usklađenosti u društvima u vlasništvu države i JLP(R)S
 • Voditelji pravne službe, interni revizori, menadžeri za upravljanje rizikom korupcije, povjerljiva osoba za prijavu nepravilnosti, etički povjerenik, članovi Uprave, članovi odjela usklađenosti i dr. u društvima u vlasništvu države i JLPRS

 

Ishodi učenja:

 • Razviti i implementirati interne akte i politike za provedbu Antikorupcijskog programa
 • Prepoznati, procijeniti i smanjiti rizik korupcije
 • Izraditi Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa
 • Napraviti izvještaj Antikorupcijskog programa prema Ministarstvu pravosuđa
 • Odrediti koje rizike poslovanja treba uključivati etički kodeks organizacije
 • Uskladiti etički kodeks s odredbama pravilnika o radu i ostalim internim aktima

Predavač: Ljerka Kisić Nikolić

Trajanje: Jednodnevna radionica (9:00 – 15:00 h)

Datumi:

24. 03. 2022. (9:00 – 15:00)

06. 10. 2022. (9:00 – 15:00)

Mjesto: online

Cijena: 1250,00 kn (165,90 Euro) + PDV

ONLINE PRIJAVA

Kalendar edukacija


 

Ljerka Kisić Nikolić

Diplomirana pravnica, trenutno na završetku MBA studija financije i bankarstvo na kojem poseban naglasak stavlja na temu sigurnosti informacijskog sustava.

Voditeljica funkcije praćenja usklađenosti u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, od 2011. godine Povjerenik za etiku, od 2010. do 2020. osoba za vođenje postupaka po prijavama nepravilnosti. Iskustvo u vođenju postupaka po kršenjima Kodeksa ponašanja i postupcima zaštite dostojanstva.

Članica ICC Komisije za društvenu odgovornost i borbu protiv korupcije.

Uže područje specijalnosti su sve teme vezane za  kodeks ponašanja, upravljanje osobnim i institucionalnim sukobom interesa, zaštitu osobnih podataka i poslovne tajne te korporativno upravljanje.

Posebno interesantnim područjem smatra upravljanje reputacijskim rizikom.