Procjena i upravljanje rizicima – ISO 31000 Risk Management

 

ISO 31000 međunarodni je standard za upravljanje rizicima koji pruža skup načela, okvira i procesa upravljanja rizicima koji pomažu organizacijama u proaktivnom pristupu rizicima s kojima se suočavaju. ISO 31000 pomaže organizacijama da razviju, implementiraju i kontinuirano poboljšavaju okvir koji za cilj ima integriranje strategija upravljanja rizikom u sveukupne organizacijske procese, uključujući donošenje odluka. Postupak upravljanja rizicima uključuje pet koraka koji identificiraju okolnosti, otkrivaju opasnosti povezane s rizikom, procjenjuju i utvrđuju rizik, kontroliraju procijenjene rizike i preispituju utjecaj rizika.

Cilj je ISO 31000 pojednostaviti zadatak upravljanja složenim situacijama koje zahtijevaju donošenje presudnih odluka prema strukturiranom pristupu utvrđivanju i prosuđivanju rizika.

Koje su koristi od norme ISO 31000 Risk Management?

Primjena ISO 31000 poboljšava operativnu učinkovitost, upravljanje i povjerenje dionika u vašu organizaciju, istovremeno smanjujući gubitke i poboljšavajući analizu rizika i kapacitete za procjenu rizika. Pomaže integrirati donošenje odluka temeljenih na riziku u kulturi vaše organizacije.

Štoviše, integracija okvira ISO 31000 unutar organizacije osigurava dosljednost i učinkovitost upravljanja u svim njezinim područjima kao što su IT, HR, usklađenost, kvaliteta, zdravlje i sigurnost, kontinuitet poslovanja itd.

Važno je napomenuti da su smjernice ISO 31000 primjenjive na bilo koju aktivnost organizacije, a može ih prilagoditi bilo koja organizacija i njezin kontekst.

ISO 31000 omogućit će organizaciji da:

  • Stekne konkurentsku prednost – poboljšano upravljanje rizicima podržat će postizanje ciljeva
  • Smanji troškove pravilnim upravljanjem rizicima
  • Odgovori na učinkovite promjene i pronađite održiva rješenja
  • Stvara i zaštiti vrijednosti
  • Poveća vjerojatnost postizanja ciljeva
  • Prepozna mogućnosti i prijetnje
  • Identificira i ublaži rizik u cijeloj organizaciji
  • Izgradi povjerenje kod svih dionika
  • Stvori dosljednu osnovu za donošenje odluka i planiranje

Izvor: https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-31000

 

Sustainable Development Goals

Ovaj standard pridonosi sljedećim Ciljevima održivog razvoja – Sustainable Development Goals

 

CODUPO Vam može pomoći u implementaciji norme ISO 31000 Risk Management.

Kontaktirajte nas