Implementacija programa usklađenosti

 

Učinkovit program etike i usklađenosti ključna je komponenta unutarnje kontrole i procjene rizika. Štiti tvrtke od gubitka ugleda, materijalnih i financijskih instrumenata koji se mogu pojaviti kao posljedica neprilagođivanja regulativi i organizacijskim kodeksima ponašanja.

Codupo nudi stručna znanja i pomaže u implementaciji i poboljšanju programa usklađenosti i etike u skladu sa regulatornim okvirom i najboljim međunarodnim poslovnim praksama.

POMAŽE KOD

  • Identificiranja, procijene i ublažavanja rizika usklađenosti i etike
  • Procijene učinkovitosti programa usklađenosti i etike
  • Razvijanja i usavršavanja sustava upravljanja, infrastrukture i nadzora programa usklađenosti i etike
  • Implementiranja učinkovitih edukacijskih programa i komunikacije na svim razinama