Certificirani menadžer za usklađenost – prema ISO 19600 standardu

 

Zašto biste trebali prisustvovati?

Ova edukacija omogućuje vam razvijanje potrebnog znanja i vještina za uspostavljanje, razvoj, primjenu, procjenu, održavanje i poboljšanje učinkovitog sustava upravljanja usklađenosti (Compliance Management Systems – CMS) koji se temelji na normi ISO 19600. Tijekom ove edukacije steći ćete temeljna znanja, upoznati se s najboljim praksama sustava upravljanja usklađenosti i naučiti osnovne elemente potrebne za implementaciju i upravljanje CMS-om, koji uključuju: utvrđivanje obveza i odgovornosti funkcije praćenja usklađenosti, uspostavljanje ciljeva i politika CMS-a, pojašnjenje uloge vodstva u implementaciji CMS-a, stvaranje kulture usklađenosti, planiranje i kontrolu postupaka, mjerenje učinka, reviziju, izvještavanje menadžmenta i kontinuirano poboljšanje.

Nakon savladavanja svih potrebnih elemenata sustava upravljanja usklađenosti, možete pristupiti certifikacijskom ispitu i prijaviti se za „PECB Certified ISO 19600 Lead Compliance Manager“

Posjedovanjem certifikata PECB Lead Compliance Manager moći ćete dokazati da imate praktično znanje i profesionalne sposobnosti za učinkovito upravljanje sustavom usklađenosti u organizaciji.

Tko bi trebao prisustvovati?

 • Službenici za usklađenost / Voditelji funkcije usklađenosti
 • Stručni savjetnici / savjetnici koji žele ovladati sustavom upravljanja usklađenosti na temelju ISO 19600 standarda
 • Pojedinci koji surađuju ili oni koji daju podršku funkciji usklađenosti u organizaciji (pravna služba, interni revizori, menadžeri za upravljanje rizikom, DPO, povjerljiva osoba za prijavu nepravilnosti, članovi Uprave i dr.)
 • Zaposlenici u odjelu usklađenosti

Ishodi učenja

 • Razumjeti sve elemente i operacije sustava upravljanja usklađenosti prema ISO 19600 i njegovim glavnim procesima
 • Razumjeti povezanost između ISO 19600 i drugih standarda i regulatornih okvira
 • Razumjeti koncepte pristupa, standarda, metoda i tehnika za provedbu i učinkovito upravljanje sustavom usklađenosti
 • Naučiti kako podržati organizaciju da učinkovito planira, implementira, upravlja, nadgleda i održava CMS
 • Steći stručna znanja za savjetovanje organizacije u primjeni najboljih praksi CMS-a

Edukacijski pristup

 • Ova se edukacija temelji na teoriji i najboljim praksama koje se koriste u provedbi i upravljanju sustavom usklađenosti prema ISO 19600
 • Predavanja su upotpunjen primjerima na temelju studija slučaja
 • Praktične vježbe slične su certifikacijskom ispitu

Predavač: dr.sc. Silvija Vig

Trajanje: Tri modula (6 dana po 3 sata) + 1 dan certifikacijski ispit

Mjesto: online

Kalendar edukacija