Antikorupcijski program

 

Zašto biste trebali prisustvovati?

Antikorupcijski program temeljen na ISO 37001 standardu služi kao okvir predostrožnosti organizacijskog integriteta, pomaže u suzbijanju rizika korupcije i potiče kulturu temeljenu na integritetu. Pomaže organizacijama da spriječe, identificiraju i odgovore na korupciju i davanje mita.

Ova edukacija daje detaljan pregled implementacije Antikorupcijskog programa prema ISO 37001 standardu, objašnjava sve osnovne elemente i nužne korake koje je potrebno poduzeti da bi program bio učinkovit.

 

Program edukacije:

 • Osnovni koncept i načela antikorupcijskog programa prema ISO 37001 standardu
 • Organizacijski kontekst i preduvjeti učinkovitog Antikorupcijskog programa
 • Uloga vodstva i organizacijska struktura Antikorupcijskog programa
 • Komunikacija, treninzi i podizanje svijesti o antikorupciji
 • Praćenje, mjerenje, analiza i procjena Antikorupcijskog programa

 

Tko bi trebao prisustvovati?

 • Osobe zadužene za provedbu Antikorupcijskog programa
 • Službenici za usklađenost / Voditelji funkcije usklađenosti
 • Voditelji pravne službe, interni revizori, menadžeri za upravljanje rizikom korupcije, povjerljiva osoba za prijavu nepravilnosti, etički povjerenik, članovi Uprave, članovi odjela usklađenosti i dr.

 

Ishodi učenja:

 • Razumjeti sveobuhvatni koncept, pristup, metode i tehnike koje se koriste u provedbi učinkovitog Antikorupcijskog programa temeljenog na ISO 37001 standardu
 • Razviti potrebna znanja i vještine potrebne za planiranje, provedbu, upravljanje i praćenje Antikorupcijskog programa
 • Prepoznati, procijeniti i smanjiti rizik korupcije

Predavač: dr.sc. Silvija Vig

Trajanje: Jednodnevna edukacija (9:00 – 13:00h)

Mjesto: online

Kalendar edukacija

dr. sc. Silvija Vig

Svoju profesionalnu karijeru usmjerila je u područje usklađenosti, bihevioralne i poslovne etike te izgradnje organizacijske kulture. Dosadašnje radno iskustvo stjecala je više od dvadeset i pet godina na menadžerskim pozicijama u zemlji i regiji.

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu „Utjecaj poslovne etike na uspješnost poslovanja poduzeća“. Autor je brojnih znanstvenih radova, predavač na nekoliko visokoškolskih ustanova i autor knjige „Poslovna etika – Kako razviti autentično vodstvo i izgraditi kulturu zadovoljnih i angažiranih zaposlenika programima etike i usklađenosti?“ Posjeduje sljedeće certifikate:

CCEP-I – Certified Compliance & Ethics Professional – International
LPEC – Leading Professional in Ethics & Compliance
Certified ISO 19600 Compliance Management Systems
Certified ISO 37001 Anti-bribery Management Systems – Lead Implementer & Auditor
Certified ISO 31000 Lead Risk Manager
Certified CTT – Cultural Transformation Consultant
Certified Executive Coach, Certified NLP Master Practitioner & NLP Master Practitioner Coach

Članica je odbora Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije Međunarodne trgovačke komore – ICC Hrvatska
Pre-vetted expert of the Regional Anti-corruption Initiative – RAI