ISO 37001 Anti-bribery Management Systems – Lead Implementer, Lead Auditor ili Internal Auditor – Koju certifikaciju odabrati?

 

Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja (Anti-bribery Management Systems – ABMS) temeljen na ISO 37001 pomaže organizacijama da učinkovito spriječe, otkriju i odgovore na podmićivanje. Zahtjevi standarda primjenjivi su na sve organizacije, bez obzira na njihovu vrstu, veličinu i sektor (javni, privatni ili neprofitni). Prema ISO 37001 standardu, ABMS se može uspostaviti kao samostalni sustav upravljanja, kao dio cjelokupnog sustava upravljanja usklađenošću temeljenog na ISO 37301 ili se integrirati s drugim sustavima upravljanja temeljenim na standardima kao što su ISO 9001, ISO 45001 i dr. [1]

Na individualnoj razini stjecanje ISO 37001 certifikata potvrđuje da pojedinac raspolaže svim stručnim znanjima, kompetencijama i vještinama potrebnim za provedbu ili audit ISO 37001 standarda. Individualne ISO certifikacije dijele se u tri kategorije:

 • Lead Implementer
 • Lead Auditor
 • Internal Auditor

ISO 37001 Lead Implementer [2]

Lead Implementer odgovoran je za implementaciju, provedbu i upravljanje sustavom protiv podmićivanja prema ISO 37001. Edukacija za vodećeg implementatora pruža znanja potrebna za uspostavljanje, primjenu, upravljanje, održavanje i kontinuirano poboljšanje sustava. Cilj je razumjeti sve zahtjeve ISO 37001 i upoznati se s najboljom praksom, pristupima i alatima.

Lead Implementer omogućuje organizacijama da uspostave procese koji su potrebni za poštivanje svih zahtjeva standarda i kontrole koje proaktivno sprječavaju podmićivanje i doprinose stvaranju kulture integriteta, transparentnosti, otvorenosti i usklađenosti.

Edukacija za Lead Implementera omogućuje da se:

 • Upoznate s temeljnim konceptom i načelima ABMS-a temeljenog na ISO 37001;
 • Razumiju zahtjevi ISO 37001 za ABMS iz perspektive implementatora;
 • Pokrene i planira implementacija ABMS-a temeljena na ISO 37001, korištenjem PECB-ove IMS2 metodologije i drugih najboljih praksi;
 • Osigura podrška organizaciji u radu, održavanju i stalnom poboljšanju ABMS-a;
 • Pripremi organizacija za provođenje certifikacijske revizije treće strane;

Kome je namijenjena edukacija:

 • Menadžerima i konzultantima koji žele razumjeti zahtjeve i traže sveobuhvatan okvir implementacije ABMS-a prema ISO 37001;
 • Menadžerima odgovornim za procjenu rizika;
 • Osobama zaduženim za održavanje organizacijskog integriteta i etičkog ponašanja; i
 • Menadžerima usklađenosti.

Trajanje: 4 dana + ispit

ISO 37001 Lead Auditor [3]

Lead Auditor (vodeći revizor) mora imat sva potrebna znanja i vještine koje mu omogućuju obavljanje revizije ABMS-a primjenom priznatih revizijskih načela, postupaka i tehnika. Mnoge organizacije traže kompetentne revizore da utvrde jesu li politike i kontrole učinkovite, kao dio ABMS-a temeljenog na ISO 37001.

Edukacija za Lead Auditora omogućuje da se:

 • Upoznate sa svim potrebnim znanjima za provedbu interne i eksterne revizije;
 • Razumiju temeljni koncepti i načela ABMS-a temeljenog na ISO 37001;
 • Protumače zahtjevi ISO 37001 iz perspektive revizora;
 • Ocijeni usklađenost ABMS-a sa zahtjevima ISO 37001, u skladu s temeljnim konceptima i načelima revizije;
 • Planira, provodi i zaključi revizija usklađenosti sa standardom ISO 37001, u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 17021-1, smjernicama standarda ISO 19011 i drugim najboljim praksama revizije.

Kome je namijenjeno:

 • Internim i eksternim revizorima koji žele obavljati i voditi ABMS reviziju;
 • Menadžerima ili konzultantima koji žele ovladati procesom ABMS revizije;
 • Pojedincima odgovornim za održavanje ABMS-a prema zahtjevima ISO 37001;
 • Tehničkim stručnjacima koji se žele pripremiti za ABMS reviziju i konzultantima za ABMS i anti-korupciju

Trajanje: 4 dana + ispit

ISO 37001 Internal Auditor

Internal Auditor (interni revizor) procjenjuje učinkovitost ABMS-a i provjerava ispunjava li organizacija zahtjeve ISO 37001, izvještavajući o nalazima viši menadžment. Interni revizor stječe znanja za pripremu i provedbu internih audita i upoznaje se s principima i metodama revizije.

Edukacija za Internal Auditor omogućuje da se:

 • Razumiju zahtjevi ISO 37001 standarda
 • Primjene principi i načela revizije prema ISO 19011
 • Pokrene, pripremi i provede interna revizija ABMS-a prema ISO 37001
 • Pripremi i distribuira revizorsko izvješće
 • Provode aktivnosti praćenja revizije

Kome je namijenjeno:

 • Internim revizorima i osobama koje će koordinirati aktivnosti unutarnje revizije ABMS-a unutar vaše organizacije;
 • Osobama koje su odgovorne za reviziju ABMS-a unutar svoje organizacije.

Trajanje: 2 dana + ispit

Koja je osnovna razlika između ove tri edukacije?

Iako svaka od ovih edukacija pokriva slična područja, njihova glavna razlika je u ulogama ili fokusu. Lead Implementer predstavlja srce tima koji upravlja ABMS-om. Kao i Auditor, Lead Implementer treba razumjeti sve zahtjeve norme ISO 37001 i njihov se posao usredotočuje na to kako ispuniti te zahtjeve, za razliku od Auditora koji provjerava jesu li svi zahtjevi ispravno primijenjeni.

Ako se želite baviti implementacijom i provedbom ABMS-a prema ISO 37001, onda je Lead Implementer prava edukacija za Vas.

Ako je vaša karijera usredotočena na reviziju i želite postati kvalificirani za reviziju ABMS-a prema ISO 37001, tada je edukacija Lead Auditor (interna i eksterna revizija) ili Internal Auditor (interna revizija) prava opcija za vas.

Ako se bavite konzaltingom, preporuka bi bila da imate oba certifikata Lead Implementer i Lead Auditor jer ćete na taj način savladati ne samo tehnike implementacije nego i kriterije za provedbu revizije.

Prema zahtjevu ISO 19011, organizacije koje žele dobiti ISO 37001 certifikat trebaju osigurati da barem jedan zaposlenik bude Internal ili Lead Auditor, ali ta osoba nikako ne bi smjela biti ona koja je glavna za implementaciju standarda.

Zašto odabrati CODUPO Compliance za ISO 37001 certifikaciju?

CODUPO Compliance kao ovlašteni partner svjetski priznate certifikacijske kuće PECB, u svojoj ponudi ima certifikacije za ISO 37001 ABMS Lead Implementer i Lead Auditor. PECB certifikati ISO 37001 Lead Auditor i ISO 37001 Lead Implementer akreditirani su od strane IAS-a. IAS akreditacija daje dodatnu vrijednost i omogućuje vam da steknete svjetski priznati certifikat.

Za sve dodatne upite kontaktirajte nas na: info@codupo.hr


[1] https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-37001

[2] Ibid

[3] Ibid

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)