Lead Implementer, Lead Auditor ili Internal Auditor – Koju ISO certifikaciju odabrati?

 

ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) neovisna je, nevladina, međunarodna organizacija koja razvija norme/standarde kako bi osigurala kvalitetu, sigurnost i učinkovitost proizvoda, usluga i sustava. Do danas su razvili 23913 međunarodnih normi za koje kažu da ih „zamislite kao formulu koja opisuje najbolji način da se nešto učini.“

Većina normi može se certificirati na organizacijskoj i individualnoj razini. Na organizacijskoj razini dobivanje ISO certifikata potvrđuje da sustav upravljanja, proizvodni postupak, usluga ili postupak dokumentacije zadovoljava sve zahtjeve norme i osigurava visoku kvalitetu učinkovitosti. Na individualnoj razini stjecanje ISO certifikata potvrđuje da pojedinac raspolaže svim stručnim znanjima, kompetencijama i vještinama potrebnim za područje koje pokriva pojedina ISO norma. Individualne ISO certifikacije dijele se u tri kategorije:

Lead Implementer
Lead Auditor
Internal Auditor

Što točno koja kategorija znači opisano je u nastavku na primjeru norme ISO 37301 Compliance Management Systems (CMS). Osnovni princip jednak je i kod ostalih ISO normi (poput ISO 37001, 27001 i dr.) samo se razlikuju ovisno o području koje pokriva određena norma.

ISO 37301 Lead Implementer

Vodeći implementator preuzima odgovornost za implementaciju i upravljanje sustavom usklađenosti prema ISO 37301 normi. Edukacija za vodećeg implementatora pruža znanja potrebna za uspostavljanje, primjenu, upravljanje, održavanje i kontinuirano poboljšanje Sustava za upravljanje usklađenošću (CMS). Cilj je razumjeti sve zahtjeve ISO 37301 i upoznati se s najboljom praksom, pristupima i alatima koji se koriste za provedbu i upravljanje sustavom usklađenošću, tj. učinkovitim programom usklađenosti (Compliance & Ethics Program).
Vodeći implementator omogućuje organizacijama da uspostave procese koji su potrebni za poštivanje svih obveza usklađenosti, uspostave kontrole koje proaktivno sprječavaju neusklađenost i doprinose stvaranju kulture integriteta, transparentnosti i otvorenosti.


Što naučite: Upoznajete se sa zahtjevima norme i sa svih šesnaest ključnih koraka koje je potrebno poduzeti za implementaciju i održavanje učinkovitog Sustava upravljanja usklađenošću. Veliki naglasak stavlja se na određivanje opsega funkcije usklađenosti, procjenu rizika i određivanje odgovornosti unutar cjelokupnog sustava.

Kome je namijenjeno: Ovaj certifikat namijenjen je osobama odgovornim za usklađenost u organizacijama (obično su to Compliance Manager, Compliance Officer itd.), konzultantima ili osobama koje vode projekt implementacije Sustava za upravljanje usklađenošću prema ISO 37301 normi.

Trajanje: 4 dana + ispit

ISO 37301 Lead Auditor

Glavni revizor može raditi internu reviziju ali i reviziju Sustava za upravljanje usklađenošću (CMS) druge ili treće strane, što bi značilo da je njihova stručnost potrebna kada organizacija traži certifikat ISO 37301 ili ako partnerska organizacija zatraži reviziju lanca opskrbe.
Edukacija za osposobljavanje vodećeg revizora za ISO 37301 omogućuje vam razvijanje potrebnih kompetencija za obavljanje revizije Sustava upravljanja usklađenošću primjenom široko priznatih revizijskih načela, postupaka i tehnika.

Što naučite: Svi edukacijski materijali osmišljeni su kako bi vam pomogli da savladate najvažnije aspekte CMS revizije: zahtjeve ISO 37301, načela revizije, alate i tehnike korištene za prikupljanje dokaza, vođenje revizorskog tima, vođenje razgovora sa subjektom revizije, pregled dokumentiranih informacija, izradu izvješća o neusklađenosti i pripremu finalnog izvješća o reviziji.
Mnoge organizacije traže vodeće revizore kako bi utvrdile pridržavaju li se njihovi partneri politika, postupaka i kontrole prema zahtjevima ISO 37301. Cilj ove edukacije je pomoći Vam da uspješno izvršite ove zadatke i provedete učinkovitu reviziju CMS-a. Osim toga, ova edukacija ima za cilj ojačati vaše znanje i vještine za planiranje i provođenje CMS revizije na temelju smjernica za sustav upravljanja revizijom ISO 19011 i postupka certificiranja prema ISO/IEC 17021-1.


Kome je namijenjeno: Internim revizorima koji su odgovorni za reviziju Sustava za upravljanje usklađenošću (CMS), revizorima (Auditorima) koji rade ili žele raditi za određenu revizorsku i/ili certifikacijsku organizaciju koja izdaje ISO certifikate na razini organizacija.

Trajanje: 4 dana + ispit

ISO 37301 Internal Auditor

Interni revizor procjenjuje učinkovitost Sustava upravljanja usklađenošću (CMS-a organizacije) i ispunjava li organizacija zahtjeve ISO 37301, izvještavajući o nalazima viši menadžment. Interni revizor stječe znanja za pripremu i provedbu internih audita Sustava upravljanja usklađenošću i upoznaje se s principima i metodama revizije.

Što naučite: Edukacija započinje uvodom u ISO 37301 i načinom na koji se revizija uklapa u Sustav upravljanja usklađenošću. Program obuhvaća zahtjeve ISO 37301 norme i pripremu za provedbu interne revizije, kao i planiranje, provedbu i izvještavanje u skladu sa zahtjevima norme ISO 37301 i ISO 19011.

Kome je namijenjen: Internim revizorima i osobama koje su zadužene za izvođenje internih audita Sustava za upravljanje usklađenošću prema ISO 37301 normi.

Trajanje: 2 dana

Prema zahtjevu ISO 19011, organizacije koje se certificiraju trebaju osigurati da jedan od zaposlenika stekne certifikat Lead Auditor ili Internal Auditor, ali ta osoba nikako ne bi smjela biti ona koja je glavna za implementaciju norme (npr. ISO 37301 – Sustava upravljanja usklađenošću) jer bi u tom slučaju trebala pronaći greške u vlastitom radu što bi predstavljalo sukob interesa.

Koja je osnovna razlika između ovih edukacija?

Iako svaka od ovih edukacija pokriva slična područja, njihova glavna razlika je u ulogama ili fokusu. Lead Implementer predstavlja srce tima koji upravlja sustavom usklađenosti (CMS). Kao i Auditor, Lead Implementer treba razumjeti sve zahtjeve norme ISO 37301 i njihov se posao usredotočuje na to kako ispuniti te zahtjeve, za razliku od Auditora koji provjerava jesu li svi zahtjevi ispravno primijenjeni.


Ako se želite baviti provedbom Sustava upravljanja usklađenošću prema ISO 37301, onda je Lead Implementer prava edukacija za Vas.


Ako je vaša karijera usredotočena na reviziju i želite postati kvalificirani za reviziju Sustava upravljanja usklađenošću prema zahtjevima ISO 37301, tada je edukacija Lead Auditor prava opcija za vas.


Ako se bavite savjetodavnim poslom, preporuka bi bila da imate oba certifikata Lead Implementer i Lead Auditor jer ćete na taj način savladati ne samo tehnike implementacije nego i kriterije za provedbu revizije.

CODUPO Compliance kao ovlašteni partner svjetski priznate certifikacijske kuće PECB, u svojoj ponudi ima certifikate Lead Implementer i Lead Auditor za brojne ISO norme, uključujući ISO 37301 Compliance Management Systems i ISO 37001 Anti-bribery Management Systems. Za sve dodatne upite kontaktirajte nas na: info@codupo.hr