Implementacija programa usklađenosti i etike u Republici Hrvatskoj

 

Compliance & Ethics Programme

Učinkovit program usklađenosti i etike ključna je komponenta unutarnje kontrole i procjene rizika koji štiti tvrtke od gubitka ugleda, materijalnih i financijskih instrumenata koji se mogu pojaviti kao posljedica neprilagođivanja pravnoj regulativi i organizacijskim kodeksima ponašanja. Stoga je postojanje integrativne kulture upravljanja i upravljanje rizicima od iznimne važnosti, a smanjivanje i uklanjanje rizika temeljna pretpostavka dugotrajnog rasta. Istraživanje koje je proveo Institut Ponemon 2011. godine potvrđuje da je prosječni trošak neusklađenosti (non-compliance) čak 2,65 puta veći od troška usklađenosti (compliance) za tvrtku.

Implementiran program usklađenosti i etike promovira organizacijsku kulturu koja potiče integrativno ponašanje i usklađenost sa zakonima. On štiti ugled tvrtke, osigurava vrijednost investitorima, smanjuje nesigurnost u poslovnim transakcijama i štiti imovinu tvrtke.

Prema istraživanju u Republici Hrvatskoj:

  • 52% tvrtki ima etički kodeks
  • 41% tvrtki ima liniju za prijavu nepravilnosti
  • 42% tvrtki ima osobu zaduženu za etička pitanja

Da biste vidjeli ostale ključne pokazatelje programa usklađenosti i etike te njihovu zastupljenost u pojedinim fazama razvoja tvrtki preuzmite izvještaj istraživanja.

Upišite svoje podatke i besplatno preuzmite izvještaj Implementacija programa usklađenosti i etike u Republici Hrvatskoj