Kako provjeriti integritet kod kandidata za posao?

 

„Netko je jednom rekao kada zapošljavate ljude u kompaniji, gledajte da imaju tri kvalitete: integritet, inteligenciju i energiju. Ako nemaju prvu kvalitetu, druge dvije će vas ubiti.”- Warren Buffet

Danas uspješne kompanije nastoje zaposliti talentirane i stručne pojedince. Međutim, pored stručnosti i talenta, traže pojedince koji dijele iste vrijednosti s temeljnim vrijednostima njihove korporativne kulture. Da bi kompanije mogle procijeniti uklapa li se netko u njihov sustav vrijednosti, već prilikom zapošljavanja provjeravaju je li se osobne vrijednosti potencijalnih kandidata podudaraju s temeljnim vrijednostima kompanije. Takvi sustavi selekcije od vitalne su važnosti jer na taj način kompanije dolaze do zaposlenika koji se lakše uklapaju u njihovu korporativnu kulturu.
Način na koji se provode provjere varira od kompanije do kompanije, pa tako prema istraživanju provedenom u Republici Hrvatskoj1, 8% kompanija uopće ne provodi provjere, 31% traži potvrdu o nekažnjavanju, 8% provodi due-dilligence, 12% razgovorom vođenim od strane psihologa, 6% testiranjem kandidata pismenim testovima o moralnom rasuđivanju, a najviše kompanija, njih 35%, koristi tehniku subjektivne ocjene tijekom razgovora o zapošljavanju.
Ukoliko kompanija u temeljne vrijednosti, pored ekonomskih ima uključene i etičke vrijednosti, poput integriteta, odgovornosti, poštivanja, transparentnosti i sl., prilikom razgovora za posao trebalo bi provjeriti etičnost/integrativnost potencijalnih zaposlenika.

Evo prijedloga nekoliko osnovnih pitanja koja Vam mogu poslužiti kao smjernice u provjeri etičnosti/integriteta kandidata:

1. Jeste li upoznati s našim etičkim kodeksom? Koliko smatrate etički kodeks važnim u izgradnji korporativne kulture i cjelokupnog poslovanja? Kakva su Vam dosadašnja iskustva s etičkim kodeksima?

Iako je početno pitanje zatvorenog tipa, ono Vam može poslužiti kao uvod u temu vezanu za etičke kodekse. Također, ovo pitanje ima smisla ukoliko Vaša kompanija ima etički kodeks objavljen na web stranici ili korporativnoj web stranici središnjice ako se radi o multinacionalnoj kompaniji. Ako je kandidat upoznat s etičkim kodeksom to znači da mu je etika već dovoljna važna kada ga je proučavao prilikom pretraživanja informacija o Vašoj kompaniji. Ovim pitanjem također može se dobiti odgovor smatra li kandidat etički kodeks nečim nametnutim, npr. alatom za kažnjavanje ili smjernicama u izgradnji korporativne kulture i je li kandidat već radio za kompaniju koja ima etički kodeks te kakva su mu iskustva.

2. Jeste li upoznati s našim temeljnim vrijednostima? Koliko su Vam prihvatljive naše temeljne vrijednosti? Koja od njih Vas se najviše dojmila?

Kao i kod prethodnog pitanja, i ovo pitanje može biti uvod u temu o temeljnim vrijednostima ukoliko ih kompanija ima objavljene na web stranici ili je kandidat proučio etički kodeks u kojem su navedene temeljne vrijednosti kompanije. Odgovorom na ova pitanja, može se uočiti prepoznaje li kandidat etičke vrijednosti ukoliko ih kompanija ima u popisu temeljnih vrijednosti poslovanja i koliko su mu one važne u poslu.

3. Koliko Vam je etičnost/integritet važna u poslu? Opišite nam situaciju u kojoj smatrate da ste postupili etično i zbog toga možda propustili „pruženu priliku“ koju je netko drugi iskoristio umjesto Vas. Kakvu ste odluku tada donijeli i zašto?

Odgovorom na ovo pitanje, kandidat će pokazati koliko mu je etičnost važna i koristi li je kao kriterij prilikom donošenja odluka.

4. Kako bi Vas opisale kolege? Kako izgrađujete povjerenje kod drugih?

Ukoliko se pita kandidata smatra li se etičnom ili osobom od integriteta, velika je vjerojatnost da će odgovoriti potvrdno. Stoga bi bilo primjerenije pitati kako ga drugi vide, doživljavaju li ga kao osobu od integriteta i kako izgrađuje povjerenje kod drugih.

5. Kada bi Vas pretpostavljeni tražio da učinite nešto što pridonosi financijskom uspjehu kompanije, a da pritom nije važan način kako do toga doći, kako biste postupili?

Odgovor na ovo pitanje pokazuje hoće li kandidat u donošenje odluka uključiti i etičke aspekte ili bi bez oklijevanja učinio sve i pod cijenu neetičkog djelovanja. Ovim odgovorom kandidat pokazuje posjeduje li uopće moralnu svjesnost kao jednu od osnovnih pretpostavki integriteta.

6. Opišite nam situaciju iz poslovne prakse kada ste imali etičku dvojbu? Koja je to dvojba bila i kako ste ju riješili?

Kao i kod prethodnog pitanja, kandidat pokazuje razinu moralne svjesnosti, odnosno je li uopće neku situaciju prepoznao kao dvojbu i je li se u njenom rješavanju vodio integritetom.

7. Etička dvojba iz Vaše poslovne prakse

Ispričajte kandidatu etičku dvojbu s kojom ste se suočili u Vašem poslovanju i pitajte ga što bi on učinio, kako bi je riješio, koju bi odluku donio. Ovo pitanje nam daje odgovor ima li kandidat uopće moralne svjesnosti. Međutim tu moramo biti oprezni jer još uvijek dobivamo odgovor na razini moralnog rasuđivanja, a ne moralnog djelovanja, odnosno onog što bi osoba uistinu učinila da se nađe u takvoj situaciji.

Zapošljavanje pojedinaca istih temeljnih vrijednosti kompaniji olakšava provedbu programa usklađenosti i etike, dok zapošljavanje pojedinaca s vrijednostima različitim od vrijednosti kompanije povećava potencijalni financijski rizik zbog mogućih kasnijih sudskih troškova ili odštetnih naknada. Dugoročno, takvi rizici mogu naštetiti i ugledu kompanije. Stoga je provjera integriteta kandidata prilikom zapošljavanja izuzetno važna kako bi se ovi i brojni drugi rizici eventualno izbjegli.

1 Istraživanje provedeno u sklopu doktorskog rada „Utjecaj poslovne etike na uspješnost poslovanja poduzeća“ autorice dr.sc. Silvije Vig.