6 razloga da treba revidirati etički kodeks

 

Etički kodeks čini okosnicu programa usklađenosti i etike, stoga ga je potrebno uskladiti s vrijednostima tvrtke, u cijelosti integrirati u organizacijsku kulturu i primjenjivati prilikom donošenja poslovnih odluka. U protivnom zaposlenici će se ponašati sukladno svojim uvjerenjima i vrijednostima te prilagođavati svoja ponašanja sukladno situaciji u kojoj se nađu. Temeljna svrha etičkog kodeksa je da daje smjernice zaposlenicima i da nadopunjuje zakonski okvir, ali ga ne zamjenjuje. Kodeks nam pojašnjava kako primijeniti organizacijske vrijednosti u određenim situacijama koje nisu detaljno definirane zakonima. Iako se često poistovjećuje s kodeksom ponašanja, etički kodeks navodi obveze i odgovornosti tvrtke prema svojim zaposlenicima i ostalim dionicima te služi kao komunikacijski kanal organizacijskih vrijednosti prema vanjskom svijetu, dok kodeks ponašanja obično navodi obveze zaposlenika prema tvrtki i primarno je interni alat.
Usvajanjem i objavom etičkog kodeksa tvrtke signaliziraju javnosti da nastoje poslovati integrativno. Iako etički kodeksi izravno mogu pozitivno utjecati na ponašanja i djelovanja zaposlenika, njihovo postojanje samo po sebi nije dovoljno pa je potrebno usvojiti i ostale kriterije programa usklađenosti i etike.
Danas gotovo sve međunarodne tvrtke imaju etičke kodekse, a prema istraživanju provedenom u Republici Hrvatskoj1 etičke kodekse ima 52% tvrtki, od kojih 10% je preuzelo etički kodeks Hrvatske gospodarske komore, 0,6% je izradilo etički kodeks prema smjernicama Global Compact-a, 23% preuzelo je etičke kodekse svojih matičnih tvrtki, a 47% tvrtki su same sastavile etički kodeks. Jednom godišnje etičke kodekse revidira 21% tvrtki, svake dvije do tri godine 23% tvrtki, svakih tri do pet godina 12% tvrtki, svakih pet do deset godina 6% tvrtki, a 38% tvrtki to ne čini nikada.

Kada je potrebno revidirati etički kodeks?

1. Regulatorne promjene
Stalne promjene pravilnika vezanih uz zaštitu okoliša, radno pravo, korporativno upravljanje ili nova pravila, propisi i ugovorni zahtjevi rezultiraju potrebom za revidiranjem etičkog kodeksa.

2. Promjene u poslovanju tvrtke
Ako je u Vašoj tvrtki došlo do promjene u poslovanju, ona može biti izložena novim ili dodatnim rizicima koji nisu sadržani u Vašem kodeksu. Spajanje, preuzimanje, lansiranje novih proizvoda ili tehnološki napredak utječu na reviziju kodeksa ponašanja.

3. Novo vodstvo tvrtke i organizacijska struktura
Promjene u vodstvu i upravi od tvrtki zahtijevaju konsolidiranje kodeksa ponašanja i komuniciranje jedinstvene poruke prema zaposlenicima. Dolazak novog predsjednika uprave ili izvršnog direktora traži reviziju kodeksa ponašanja kako bi se osiguralo da kodeks točno odražava viziju i ton novog vodstva. Također, tvrtke trebaju revidirati svoje kodekse ako se sastav zaposlenika promijenio, ako se promijenila odgovornost nadzora uprave ili vrsta posla koja se obavljala.

4. Identifikacija potencijalnog rizika
Nakon što se napravi procjena potencijalnih rizika poslovanja u području etike i usklađenosti, potrebno je osigurati da kodeks sadrži novonastale rizike i detaljno ih definira.

5. Kodeks je sam sebi svrha
Kodeks bi trebao biti razumljiv i jasan za sve zaposlenike, npr. ukoliko riječi dostojanstvo, integritet, izvrsnost, sukob interesa, moral, etika i sl. nisu jasno objašnjene, zaposlenici mogu značenje navedenih pojmova interpretirati na svoj način.

6. Protok vremena
Prošlo je barem dvije godine otkad ste posljednji put revidirali ili ažurirali kodeks.

Ako Vas zanima ova tema, prijavite se na našu edukaciju IZRADA ETIČKOG KODEKSA.

 
1 Istraživanje provedeno u sklopu doktorskog rada „Utjecaj poslovne etike na uspješnost poslovanja poduzeća“ autorice dr.sc. Silvije Vig